Prezes na wagarach w szkole

Prezes Andrzej Klesyk, członek Koalicji „Prezesi-wolontariusze 2011”, spotkał się w zeszłym tygodniu z uczniami XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Z okazji zbliżającego się pierwszego dnia  wiosny, w ramach akcji „Prezesi – wolontariusze na wagarach w szkole”, poprowadził nietypowe lekcje dla młodzieży.

Opowiadał o budowaniu i planowaniu kariery, a także o tym, jak wyglądała jego ścieżka zawodowa. Zachęcał, by planować swoją przyszłość w zgodzie ze swoją pasją. To kluczowy czynnik sukcesu. Podkreślał, żeby zawsze iść własną drogą, nie realizować marzeń swoich rodziców czy nauczycieli, tylko własne. Zaznaczał, że najważniejsze decyzje życiowe, jakie podjąć musi młody człowiek,  dotyczą m.in. wyboru szkół. Zachęcał więc maturzystów do tego, by aplikowali na najlepsze uczelnie zagraniczne m.in. Harvard, Oxford, Cambridge. Mówił, by nie bali się sięgać gwiazd i zawsze mierzyli wysoko.

Oprócz cennych rad uczniowie na pewno zapamiętają, że bez względu na zajmowane stanowisko czy wykonywaną pracę, zawsze warto dzielić się swoim czasem i umiejętnościami z innymi.

Koalicja „Prezesi-wolontariusze 2011” to projekt, w który włączyli się liderzy firm, wierzący w to, że przykład idzie z góry, a postawa prezesa jest ważnym elementem propagowania prospołecznych postaw i zachowań wśród pracowników. Jednym z ważnych obszarów zaangażowania Koalicji jest edukacja dzieci i młodzieży. Menedżerowie dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji wolontariackich.