Wspólne muzykowanie z Waldemarem Malickim

Fundacja PZU finansuje projekt pt.: "Wspólne muzykowanie" realizowany we współpracy z Fundacją Opera. W ramach projektu Waldemar Malicki prowadzi dwudniowe warsztaty z uczniami szkół muzycznych I i II stopnia zakończone koncertem, na który zapraszane są rodziny młodych artystów.

„Wspólne muzykowanie” to cykl spotkań Waldemara Malickiego z młodzieżą szkół muzycznych I i II stopnia. Składa się na nie część warsztatowa i prezentacja. Do projektu w bieżącym roku włączono 5 szkół muzycznych.
Warsztaty i prezentacje ich efektów dotychczas odbyły się w Pabianicach, Skierniewicach i Kutnie.  Uczestniczą w nich uczniowie w wieku od 6-7 lat do lat 18. Wspólne granie z wybitnym pianistą jest formą nagrody za pracę włożoną przez uczniów w  zajęcia szkolne. Do udziału w warsztatach szkoły typują około 12 podmiotów, na które poza indywidualnymi uczniami składają się zespoły kameralne, a nawet orkiestry. Repertuarowo prezentowany jest ogromny wachlarz stylów – od muzyki klasycznej po jazz.

Uczestniczące w projekcie 5 szkół nie konkuruje, ale też nie współpracuje ze sobą, co stwarza każdorazowo bardzo indywidualny charakter warsztatów. Uczniowie do udziału w zajęciach są pieczołowicie wybierani. Szkoły istotnie różnił zaproponowany na warsztaty repertuar. Najbardziej przekrojowy zaprezentowany został w Pabianicach. Wykonywali go uczniowie o największych różnicach wieku i poziomu wykonawstwa. Bardziej spójny tematycznie był warsztat w Skierniewicach, gdzie dominowała rozrywka i jazz. Mimo dużej różnicy wieku wykonawców  repertuar oscylował wokół muzyki filmowej z różnych okresów historii kina, przeważnie jego nurtu komediowego. Szkoła w Kutnie, znana ze swoich tradycji, wytypowała uczniów wysoce zaawansowanych i wykształconych muzycznie, których poziom w większości kwalifikuje do samodzielnej działalności artystycznej.
Uczestnicząc w zajęciach z młodzieżą Waldemar Malicki nie wchodzi w ramy i schematy szkoły i nauczycieli. Dodaje nową wartość do ich codziennej pracy. Aranżuje „wspólne muzykowanie” tak typowe dla zawodu artysty muzyka, a najbardziej wymagające i stresujące dla osób młodych, wchodzących w to życie po kształceniu szkolnym. Znamienny jest fakt, że projekt inicjowany przez Waldemara Malickiego wyprzedza przygotowywaną właśnie reformę szkolną w zakresie pracy zespołowej  i jako taki jest jej doskonałym doświadczeniem.

Projekt budzi bardzo duże zainteresowanie szkół muzycznych, a każdorazowa prezentacja efektów warsztatów skupia liczna publiczność, której udział limitują jedynie techniczne możliwości koncertu mistrza z udziałem uczniów. Wydarzenia te zawsze odnotowywane są bardzo pozytywnie przez lokalne społeczności i media.