Akademia Liderów Wolontariatu PZU

W dniach 4-5 kwietnia w Warszawie odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń dla Liderów Wolontariatu Pracowniczego Grupy PZU. Wzięło w nim udział 32 pracowników z całej Polski, którzy zgłosili się do pełnienia funkcji Regionalnych Liderów Wolontariatu.

Grupa PZU obecna jest w całej Polsce i ważne jest dla nas, aby w naszych działaniach wolontariackich brali udział pracownicy centrali, a także biur regionalnych i oddziałów lokalnych. To właśnie Regionalni Liderzy Wolontariatu są promotorami idei wolontariatu w terenie. W trosce o nich stworzyliśmy Akademię Liderów Wolontariatu PZU. Są to zarówno szkolenia całej grupy Liderów – wyjazdowe, jak również sesje indywidualne – coachingowe – dla każdego z Liderów w miejscu jego pracy.

W czasie pierwszego szkolenia w Warszawie, Liderzy dowiedzieli się na czym dokładnie będzie polegała ich rola i w jaki sposób będą mogli zaangażować się w poszczególne programy w ramach wolontariatu pracowniczego w PZU. W czasie warsztatów i ćwiczeń mogli sprawdzić swoje umiejętności, a także zdobyć nowe, takie jak: wzmacnianie roli lidera, budowanie zespołu, zarządzanie projektem wolontariackim, skuteczna komunikacja czy motywowanie zespołu. Spotkanie było też świetną okazją do poznania się i integracji.

Kolejne szkolenia odbędą się w poszczególnych regionach w maju i czerwcu.

Partnerem w organizacji szkoleń dla wolontariuszy jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, które opracowało autorski program szkoleń z uwzględnieniem założeń Strategii Wolontariatu Pracowniczego w Grupie PZU.