Wyniki tegorocznej edycji konkursu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”

Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu dotacyjnego Fundacji na najlepsze projekty aktywizujące osoby niepełnosprawne. Projekty realizowane w ramach konkursu mają służyć zwiększeniu samodzielności i aktywności społecznej tej grupy dzieci i młodzieży, umożliwiając jednocześnie ich rodzicom i rodzeństwu rozwój własnej aktywności życiowej.

W tegorocznej edycji ocenie ekspertów poddaliśmy 70 formalnie poprawnych wniosków. Dotacje otrzymało 16 organizacji, których projekty zostały najlepiej ocenione.

Poniżej przedstawiamy wykaz organizacji, którym przyznano dotacje.

L.p.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

1

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "RAZEM" w Bielsku-Białej

"Trening życia"

2

Fundacja Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością
"3 Żywioły" w Warszawie

"Sprawniejsi w wodzie"

3

Fundacja SYNAPSIS w Warszawie

"WWA - wczesne wykrywanie zaburzeń spektrum autyzmu"

4

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Podajmy sobie ręce" w Baboszewie

"Radosne  jutro"

5

Fundacja Alladyn w Słupsku

"Wejdę w samodzielność chociaż mam autyzm"

6

Stowarzyszenie Business Management Club Gliwice

"Kultura bez barier"

7

Stowarzyszenie  Jarocin XXI w Jarocinie

"Zamienisz się"

8

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie

"Małymi krokami w samodzielność"

9

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR we Wrocławiu

"Akademia słuchu ORaToRa"

10

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu

"Razem lepiej"

11

Polski Związek Głuchych Oddział Śląski
w Katowicach

"Droga do samodzielności - kompleksowa rehabilitacja dzieci z wadami słuchu i mowy"

12

Fundacja Na Rzecz Edukacji i Kultury "Twórczy Świat" Ignatki-Osiedle

"Ku lepszemu jutru" - rozwój i wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin”

13

Szczep "Zielone Słońce" Chorągiew Krakowska ZHP
w Krakowie

"Potrafią, choć wydaje się, że nie potrafią"

14

Fundacja Perpetuum Mobile w Warszawie

"Samodzielniej z PZU"

15

Stowarzyszenie Teatralne CHOREA w Łodzi

"Art-Impulsy"

16

Stowarzyszenie Skrzydła - Centrum Terapii, Sztuki
i Integracji  w Krakowie

"Lekcje teatru - lekcje życia - 2014"

Gratulujemy zwycięzcom!