Fundacja PZU partnerem EUCYS 2014

EUCYS, czyli Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej jest organizowany co roku przez Komisję Europejską. Podczas finałów odbywających się w jednym z państw Unii Europejskiej, około stu nastoletnich naukowców z kilkudziesięciu krajów z całego świata prezentuje swoje prace. Najlepsi mają okazję zdobyć prestiżowe nagrody i zaproszenia na staże w czołowych ośrodkach badawczych. Po raz pierwszy finały odbędą się w Polsce, a jednym z partnerów tego wydarzenia jest Fundacja PZU.

Organizatorem EUCYS 2014 jest Uniwersytet Warszawski, we współpracy z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci oraz Centrum Nauki Kopernik. Honorowym patronatem objął EUCYS również Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

W czasie finałów w dniach 19-24 września w Warszawie, spotka się 119 młodych naukowców z 37 państw Europy, Azji i Ameryki Północnej. W ich gronie znajduje się również trójka młodych naukowców z Polski:

  • Monika Leończyk ze Słupska z projektem „Wielkie znaczenie owadów, czyli wpływ trzmieli ziemnych na pomidory zwyczajne”,
  • Jerzy Szuniewicz z Poznania z projektem „Wykorzystanie przestrzennego modulatora światła do optymalizacji procesu sprzęgania pojedynczych fotonów do światłowodów jednomodowych”,
  • Andrzej Żak z Warszawy z projektem „Wpływ języka polskiego na zagrożony wymarciem etnolekt wymysiöeryś”.

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej to często pierwszy krok do międzynarodowej kariery naukowej. Polacy wezmą udział w EUCYS już po raz 20. W tym czasie międzynarodowe jury nagrodziło 31 projektów z naszego kraju – Polacy zdobyli 22 nagrody główne i 20 dodatkowych. Laureaci konkursu to dziś wyróżniający się studenci, doktoranci i młodzi pracownicy naukowi oraz światowej sławy naukowcy. Od 1995 roku organizatorem krajowych finałów EUCYS jest Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci – od 2011 roku partner strategiczny Fundacji PZU.

W Komitecie honorowym EUCYS zasiada Pan Andrzej Klesyk – prezes zarządu PZU S.A. Członkami Komitetu są również: Prof. Lena Kolarska-Bobińska – minister nauki i szkolnictwa wyższego, pani Joanna Kluzik-Rostkowska – minister edukacji narodowej, Prof. Maciej Żylicz – prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Prof. Marcin Pałys – rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Prof. Michał Kleiber – prezes Polskiej Akademii Nauk.

Współpraca z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci, również przy organizacji EUCYS, wpisuje się w realizację jednego z celów statutowych Fundacji PZU, jakim jest działalność w obszarze edukacji. Między innymi dzięki wsparciu Fundacji PZU, możliwe jest budowanie kapitału znakomitych młodych naukowców, pisarzy, poetów, którzy zmieniają świat na lepsze.

Więcej o finałach EUCYS na www.eucys2014.pl.