Wyniki tegorocznej edycji konkursu „Z PZU po lekcjach”

Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu dotacyjnego Fundacji na najciekawsze inicjatywy edukacyjne dla dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Projekty realizowane w ramach konkursu mają służyć rozbudzeniu w uczniach ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej, a także poprawie standardów nauczania i rozwijania zdolności uczniów.

W tegorocznej edycji ocenie ekspertów poddaliśmy 134 formalnie poprawne wnioski. Dotacje otrzymało 20 organizacji, których projekty zostały najlepiej ocenione.

Poniżej przedstawiamy wykaz organizacji, którym przyznano dotacje. Wszyscy zwycięzcy otrzymają indywidualnie informację o wysokości przyznanej dotacji.

 

L.p.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Stowarzyszenie Rodziców Ziemi Niechanowskiej

"Czas wolny mamy - talenty rozwijamy, edycja II"

Fundacja Alternatywnej Edukacji "ALE" w Zyzdrojowym Piecku

"Bo jak nie my, to kto? Akademia Enklawy"

Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

"Do góry nogami"

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach

"Testujemy - wiemy czego po szkole potrzebujemy"

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach

"Ogród zmysłów"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży SUBSIDIUM w Pucku

"Eksperymentuj, Projektuj, Buduj, Rozwiązuj"

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw „Z Dołu do Góry” w Kudowie Zdroju

"Wypoczywaj z głową"

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Ośrodek" we Wschowie

"Dobry wybór - piękne życie"

Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych AMICUS w Ostródzie

"Innowacyjny sposób na historię, czyli mobilne zajęcia pozalekcyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie"

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Domaradzu

"Z PZU po lekcjach - szkoła twórczego myślenia"

Stowarzyszenie "Kolska Trójka" w Kole

"Stajemy się sobą dzięki innym"

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice

"Pasja Zdolności Umiejętności"

Parafialny Klub Sportowy "Bartek" w Dębowcu

"Z historią po zdrowie"

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

"Przyszłość tylko ze Świetlicami Przyjaźń i Przystań"

Fundacja Przyjaciele Szkoły w Książenicach

"Odkrywcy przyrody"

Fundacja Sternik w Szczecinie

"Bez prądu"

Stowarzyszenie "Przyjazne Roszki"

"Pasje = chęci - to uczniów kręci!"

ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bierutów

"Młody człowiek jutra - już dziś"

Stowarzyszenie Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców "Nasza Szkoła" w Wytycznie

"Mała szkoła - wielkie pragnienia"

Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU w Warszawie

Kinoteatr ZDROWIE - przestrzeń działań twórczych dla młodych

 

Gratulujemy zwycięzcom!