Międzynarodowy Finał Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej

Polacy mają swój wkład w niemal każdą dziedzinę nauki. 20 września ruszają w Warszawie 26. Międzynarodowe Finały Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Czy o odkryciach młodych naukowców biorących udział w konkursie również mamy szansę usłyszeć? Partnerem strategicznym jest Fundacja PZU.

Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej organizowany jest przez Komisję Europejską od 25 lat. Po raz pierwszy finały odbędą się w Polsce. Konkurs składa się z dwóch etapów – krajowego i międzynarodowego. Każdy zgłoszony projekt oceniany jest przez krajowe jury. Zasiadają w nim wybitnie profesorowie i eksperci. W etapie międzynarodowym spotykają się najlepsi reprezentanci krajów Europy Azji i Ameryki Północnej. Finały odbędą się w Warszawie w dniach 20 – 23 września.

W tegorocznych finałach 118 młodych naukowców zaprezentuje swoje prace. Reprezentują takie dziedziny jak matematyka, informatyka, ekologia, ekonomia, biologia, informatyka, chemia czy fizyka oraz wiele innych. 2m2 – tyle miejsca mają uczestnicy do zagospodarowania swojego stoiska. Finały odbędą się w Bibliotece Uniwersyteckiej, gdzie staną stoiska, a autorzy staną przed zadaniem jak najciekawszego zaprezentowania swoich prac zarówno jury, jak i gościom wydarzenia.

Najlepsi mają okazję zdobyć zaproszenia na staże w czołowych europejskich ośrodkach badawczych oraz nagrody pieniężne. Jednym z fundatorów nagrody specjalnej jest również Fundacja PZU. Przyzna ona dwie nagrody pieniężne, po 10.000 zł każda, dla najciekawszych projektów związanych z naukami o życiu.

W tym roku Polskę reprezentuje trzech finalistów:
• Monika Leończyk ze Słupska zaprojektowała budkę dla trzmieli, która może pomóc w ochronie populacji tego owada,
• Jerzy Szuniewicz z Poznania zajmuje się optymalizacją sprzęgania fotonów do światłowodów,
• Andrzej Żak z Warszawy interesuje się zagrożonym wymarciem językiem wilamowskim (wymysiöeryś), którym posługuje się jedynie 50 osób na świecie.
Polska uczestniczy w konkursie od 1995 roku. Do tej pory nagrodzono ponad 30 projektów pochodzących z naszego kraju. W ogólnej klasyfikacji pod względem zdobytych nagród Polska znajduje się na trzecim miejscu, ustępując jedynie Niemcom i Wielkiej Brytanii.

Honorowy patronat nad 26. Finałami konkursu objął prezydent RP, Bronisław Komorowski. Organizatorami konkursu są: Komisja Europejska, Uniwersytet Warszawski, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci oraz Centrum Nauki Kopernik. Partnerem strategicznym EUCYS 2014 jest Fundacja PZU.

Więcej o EUCYS na: www.eucys2014.pl