Inauguracja XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych

W dniu 14 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Partnerem programu jest Fundacja PZU.

Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 roku w odpowiedzi na problem z dostępem do studiów wśród młodych ludzi mieszkających na wsiach i w małych miastach. Program prowadzi Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, która realizuje go we współpracy z koalicją partnerów, z których jednym jest Fundacja PZU.

Celem Programu jest ułatwienie uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, kontynuowania nauki na wyższych uczelniach, przez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów. Dodatkowo za dobre wyniki w nauce można otrzymać wsparcie również na kolejne lata, stypendia doktoranckie, stypendia językowe, stypendia na odbycie części studiów na zagranicznej uczelni, a także staże zagraniczne w Stanach Zjednoczonych i we Francji oraz warsztaty psychologiczne.

Edukacja jest jednym ze strategicznych obszarów zaangażowania Fundacji PZU. Stypendia Pomostowe mają swoją piękną tradycję. Liczba młodych, zdolnych ludzi, którzy odbierali swoje stypendia jest imponująca. W ciągu 13 lat trwania Programu Stypendiów Pomostowych przyznano 13 308 stypendiów na I rok studiów, w tym 1 364 ze środków Fundacji PZU oraz 896 stypendiów na III i IV rok studiów, w tym 42 ze środków Fundacji PZU. Z roku na rok, stypendystów jest ich coraz więcej, co jest dowodem na to, że wśród młodych Polaków tkwi ogromny potencjał, który należy wspierać i rozwijać.