Fundacja PZU finalistą Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2015”

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego. W imię motta „Pomagamy pomagać” współpracuje z organizacjami i instytucjami wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację ich projektów, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnym. W ramach  Programu Wolontariatu Pracowniczego ułatwia pracownikom zaangażowanie na rzecz środowisk lokalnych. W 2014 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem WIOSNA i ponad 3 tysiącami pracowników  Grupy PZU w ramach akcji „Szlachetna Paczka” zorganizowała pomoc dla 85 potrzebujących rodzin w kraju. Dołączenie do akcji, przygotowywanie paczek i gromadzenie darczyńców ułatwiała pracownikom specjalnie w tym celu stworzona przez PZU aplikacja dostępna na Facebooku. Liderzy „Szlachetnej Paczki” zorganizowali dla pracowników PZU cykl szkoleń dla nowych wolontariuszy i darczyńców, gdzie wskazywali jak motywować i angażować innych do pomocy. Do pomocy Fundacja zaprosiła także Regionalnych Liderów Wolontariatu Grupy PZU, którzy pomogli w organizacji szkoleń. Dzięki zaangażowaniu i energii, pracownicy pomogli 85 potrzebującym rodzinom, a łączna wartość przekazanych darów wyniosła niemal 200 tysięcy złotych. Fundacja i Grupa PZU wspierały XIV edycję SZLACHETNEJ PACZKI również komunikacyjnie, prowadząc intensywną kampanię informacyjną odnośnie kluczowych wydarzeń w projekcie wśród swoich pracowników, klientów i mediów, zachęcając wszystkie środowiska do pomocy, współpracy i propagując wartości jakie projekt z sobą niesie.

Szlachetna Paczka u prezesa PZU

Pracownicy PZU dla Szlachetnej Paczki

Do 14 kwietnia 2015 r. na stronie konkursowej glosuj.dobroczyncaroku.pl trwa głosowanie internetowe i to właśnie internauci mogą zadecydować o wyborze laureatów. Warto głosować, bo można wygrać zaproszenie na uroczystą Galę Finałową Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2015” 26 maja br.

Na stronie można oddać jeden głos dziennie z jednego adresu e-mail

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” od 18 lat towarzyszy dużym i małym firmom, promuje najlepszych i zachęca do pójścia w ich ślady. Wokół Konkursu „Dobroczyńca Roku” powstała szeroka i różnorodna koalicja mediów, organizacji biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji naukowych, które wspólnie pracują na rzecz diagnozy i rozwoju roli społecznego zaangażowania biznesu w Polsce. W Konkursie wyłaniane są firmy angażujące się w najciekawsze i najbardziej wartościowe projekty społeczne – przez filantropię i wolontariat.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem tegorocznej edycji jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa audytor – firma EY.

Więcej o konkursie na www.dobroczyncaroku.pl