Fundacja PZU wspiera aktywnych seniorów

  30. marca b.r. w Teatrze Wielkim w Warszawie odbył się II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku, inaugurujący obchody 40-lecia Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Obchody objęli swoim honorowym patronatem Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej. Fundacja PZU została Partnerem Strategicznym wydarzenia. 

Kongres stał się okazją do przyjrzenia się wyzwaniom przed jakimi stoi sprostanie rosnącej aktywności seniorów , dyskusji nad ofertą edukacyjną UTW czy spotkań przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Polski, w tym także emerytów PZU.

W Konkursie Srebrnej Gospodarki „Przyjaźni Seniorom” przyznano nagrody dla przedsiębiorstw, które w sposób nowoczesny i konsekwentny wspierają edukację i ochronę zdrowia osób starszych. Nagrodę za przeprowadzenie 200 tys. darmowych badań przesiewowych dla seniorów, wręczył firmie Synexus Dyrektor Zarządzający ds. Korporacyjnych w PZU.

Uniwersytety Trzeciego Wieku to jedna z najpopularniejszych i rozwijających się form aktywności osób starszych. Fundacja PZU poprzez współpracę z Fundacją „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” chce pomagać w ich rozwoju.

Więcej informacji: www.fundacjaoputw.pl.