Fundacja PZU pomaga uczyć młodzież inwestowania na giełdzie

XIII edycja Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej już za nami. Prawie 7 tys. zespołów z 800 szkół ponadgimnazjalnych, 22 tys. uczniów, którzy dokonali prawie 109 tys. zleceń i 88 tys. transakcji w ciągu czterech miesięcy inwestowania w grze podstawowej – to rezultaty XIII edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG), projektu organizowanego przez GPW i Fundację im. Lesława A. Pagi, wspieranego przez Fundację PZU.

 

"Cieszę się, że projekt SIGG, jedyne tego typu przedsięwzięcie skierowane do młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym w całej Polsce, doczekało się tak wielu edycji. Projekt ten wpisuje się w działalność edukacyjną, podejmowaną przez GPW od wielu lat. SIGG to doskonały sposób na stawianie pierwszych kroków w analizie sytuacji na rynku, obieraniu strategii inwestycyjnych czy budowaniu portfeli spółek. Wierzę, że rośnie nam zdolne pokolenie przyszłych inwestorów i życzę, by doświadczenia zdobyte w SIGG zaprocentowały w życiu i prawdziwym biznesie”  – powiedział Dariusz Kułakowski, Wiceprezes GPW.

Tegoroczna edycja SIGG była wyzwaniem zarówno dla młodych Inwestorów jak i dla organizatorów. Zainteresowanie projektem rośnie - dołączyło do nas w tym roku 30 nowych szkół. Platforma na której rywalizowało ze sobą w tej edycji ponad 22,5 tys. uczniów dużo lepiej odzwierciedlała działanie giełdy i dała nowe możliwości uczestnikom - pojawiło się więcej instrumentów. Projekt SIGG ma na celu wychowanie  grona młodych inwestorów - profesjonalnie przygotowanych do inwestowania. Jest to jedno z najlepszych narzędzi promujących rynek kapitałowy. Dowodzą tego badania przeprowadzone wśród Alumnów naszych projektów - 2/3 osób, które obecnie są najlepszymi finansistami na rynku, w szkole średniej brało udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej.” – powiedziała Ewa Paga, Prezes Fundacji im. Lesława A. Pagi. 

Projekt SIGG Fundacji im. Lesława A. Pagi jest wyjątkowym pomysłem na edukację ekonomiczną młodych ludzi. Jest nie tylko nowoczesny i atrakcyjny dla młodzieży, ale też skuteczny w nauczaniu. Wsparcie edukacji młodzieży jest jednym z priorytetów działań Fundacji PZU, zarówno w kontekście dostępu do edukacji, jak i podnoszenia jakości kształcenia. Jako fundacji ustanowionej przez największego ubezpieczyciela w kraju, szczególnie istotne jest dla nas miejsce pochodzenia uczestników konkursu - ponad 24 tysiące uczniów pochodzi z terenów defaworyzowanych w dostępie do edukacji. Dzięki udziałowi w konkursie mogą rozwinąć swoje umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji dotyczących inwestowania i oszczędzania i nabiorą kompetencji, które pomogą im zmierzyć się z wyzwaniami edukacyjnymi i cywilizacyjnymi, przed jakimi stoi ich pokolenie. – powiedziała Izabela Rakuć-Kochaniak, Dyrektor  Fundacji PZU.

Uroczysta gala podsumowująca projekt SIGG, na której przyznano nagrody laureatom projektu odbyła się 21 kwietnia w siedzibie GPW.

Partnerami projektu są: Fundacja PZU, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Narodowy Bank Polski.

 

Patronat honorowy nad projektem objął Akcjonariat Obywatelski.

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji SIGG.

 

Więcej informacji o Fundacji im. Lesława A. Pagi: http://www.paga.org.pl/