UWAGA ! ZMIANA TERMINU SZKOLEŃ

Szkolenie dla organizacji, które otrzymają dotacje w konkursie „PZU z kulturą” odbędzie się 29. maja b.r.. Szkolenie dla organizacji, które znajdą się na liście zwycięzców konkursu „Z PZU po lekcjach” odbędzie się 4. września b.r.