Ogłoszenie standardów działania fundacji korporacyjnych

7 maja Forum Darczyńców ogłosiło wypracowane wspólnie z Fundacją PZU i 44 fundacjami korporacyjnymi standardy działania fundacji powołanych przez firmy oraz zaprezentowało pierwszy w Polsce podręcznik dla osób zarządzających takimi fundacjami.

Podręcznik jest efektem 3-letniej pracy fundacji korporacyjnych. Zawiera pełny zapis 12 wypracowanych standardów wraz z objaśnieniami, dobrymi przykładami ich stosowania przez fundacje oraz pytaniami sprawdzającymi spełnianie danego standardu.

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podręcznik „Standardy działania fundacji korporacyjnych”. To zbiór wytycznych mających pomóc w efektywnym zarządzaniu działaniami fundacji powołanych przez firmy. Standardy są narzędziem samoregulacji. A jego wartość jest tym większa, że pokazuje dążenie tych fundacji do doskonalenia swojej działalności, do ustawiania wysoko poprzeczki i działania w oparciu o zasady, które wykraczają poza obowiązujące ramy prawne. – mówi Ewa Krupa, Przewodnicząca Zarządu Forum Darczyńców.

Podręcznik przygotowany przez Forum Darczyńców jest przeznaczony dla wszystkich fundacji korporacyjnych – dla tych, które chcą zweryfikować swój sposób działania, a także dla dopiero tworzących się organizacji, które poszukują wskazówek oraz chcą uczyć się, inspirując najlepszymi praktykami i zastosowanymi rozwiązaniami.

Wypracowane przez fundacje korporacyjne w Polsce standardy zyskały aprobatę za granicą.

Standardy działania dla fundacji korporacyjnych są niezwykle ważnym elementem gwarantującym przede wszystkim transparentność i przejrzystość procedur przyznawania grantów. Ale nie tylko. Regulują one bowiem wiele innych kwestii, takich jak rozliczenia finansowe czy relacje pomiędzy fundacją a jej fundatorem. Standardy fundacji pozwalają tworzyć i upowszechniać modelowe rozwiązania, ale także wskazują kierunki, w jakich same fundacje powinny się rozwijać. – powiedziała Dyrektor Fundacji PZU – Izabela Rakuć-Kochaniak

Fundacja PZU została wyróżniona jako dobra praktyka w standardach „Relacje z beneficjentami” oraz „Ocena działań fundacji korporacyjnej”.

Więcej informacji : www.forumdarczyncow.pl
Podęcznik do pobrania