Znamy nominowanych do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej

15 maja, podczas konferencji w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, Michał Rusinek, ogłosił listę nominowanych do III edycji Nagrody. Fundacja PZU jest Partnerem Strategicznym konkursu.

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej, choć ma charakter międzynarodowy, przyznawana jest za książką poetycką wydaną w języku polskim. Jej organizatorzy konsekwentnie propagują czytelnictwo i polską poezję, a przy tym zachęcają wydawców do drukowania polskich autorów. Celem Nagrody jest popularyzowanie coraz rzadziej spotykanej sztuki – poezji. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej. Książki do Nagrody mogą zgłaszać sami autorzy, wydawnictwa, instytucje kultury, media o charakterze literackim oraz członkowie Kapituły.

Kapituła Nagrody, spośród 214 tomów zgłoszonych do konkursu wybrała 5 nominowanych:

  • Roman Honet, „Świat był mój” (Biuro Literackie)
  • Jakobe Mansztajn, „Studium przypadku” (WBPiCAK)
  • Mirosław Mrozek, „Horyzont zdarzeń” (Fundacja Literatury im. Henryka Berezy)
  • Jacek Podsiadło, „Przez sen” (Ośrodek Brama grodzka – Teatr NN)
  • Maciej Robert, „Księga meldunkowa” (WBPiCAK)

24 października 2015 r. Kapituła ogłosi nazwisko laureata, który otrzyma statuetkę oraz 200 tysięcy złotych. Gala wręczenia Nagrody odbędzie się tego dnia w Krakowie, w Centrum ICE Kraków przy ul. Konopnickiej 17.

Laureatami w 2013 roku zostali ex aequo Krystyna Dąbrowska (za tom „Białe krzesła”) i Łukasz Jarosz (za tom „Pełna krew”), a w 2014 roku otrzymała ją Julia Hartwig (za tom „Zapisane”).

Fundacja PZU jest fundatorem Nagrody od samego początku, a od tego roku, Partnerem Strategicznym Fundacji.