Spotkanie sieciujące PZU Tras Zdrowia

Beneficjenci PZU Tras Zdrowia spotkali się w Warszawie

Dwudniowe spotkanie sieciujące gmin biorących udział w programie PZU Trasy Zdrowia obyło się w weekend 26-27 września. Na zaproszenie Fundacji PZU do Warszawy przyjechało 55 przedstawicieli gmin z całej Polski, w tym przedstawiciele urzędów, ośrodków sportu i rekreacji oraz wielu instytucji pozarządowych.

Celem spotkania było zapoznanie się uczestników Programu, wspólna dyskusja na temat jego przebiegu, wzbudzenie potencjału drzemiącego we współpracy pomiędzy gminami, a także wymiana doświadczeń pomiędzy osobami, które uczestniczą w Programie od ponad roku, z młodszymi stażem beneficjentami.

- Jadąc do Warszawy, spodziewaliśmy się szkolenia jak każde inne. Do domów wracamy jednak z wiedzą, pomysłami, nowymi kontaktami oraz umysłami otwartymi na nowe sposoby myślenia — podsumowywali zgodnie uczestnicy pierwszego Spotkania Sieciującego przedstawicieli gmin biorących udział w Programie PZU Trasy Zdrowia. - Musimy wreszcie zacząć działać razem — dodawali.

- Gdy tworzyliśmy koncepcję Programu PZU Trasy Zdrowia, bardzo zależało nam na tym, żeby zbudować wokół niego sieć ludzi i organizacji aktywnych, gotowych do działania, chcących i umiejących aktywizować ludzi w swoich środowiskach lokalnych. Wasza obecność tu w Warszawie jest dowodem na to, że nam się to udaje i że obrany przez nas kierunek był właściwy. Jest to dla nas zarówno olbrzymia satysfakcja, jak i motywacja do dalszych działań — przywitała gości Marta Dębska z Fundacji PZU.

Pierwszy dzień warsztatów zorganizowany został na Stadionie Narodowym w Warszawie, dzięki czemu uczestnicy spotkania mogli m.in. zapoznać się ze stoiskiem Mobilnej PZU Trasy Zdrowia, funkcjonującym przy okazji 37. PZU Maratonu Warszawskiego. Wielu z nich z chęcią wzięło udział w zabawie polegającej na wykonaniu prostego ćwiczenia na każdej z sześciu instalacji treningowych. Niektórym atmosfera udzieliła się tak bardzo, że ćwiczyli na jednym urządzeniu nawet po kilka razy.

W niedzielę spotkanie kontynuowane było w hotelu Novotel w centrum miasta. Moderator Piotr Omalecki zapoznał gości z innowacyjnymi metodami pozyskiwania środków na zajęcia sportowe i zachęcał do próby wdrożenia ich do swoich działań. Aktywnie wspierali go w tym Prezes Fundacji V4Sport - Jakub Kalinowski oraz Dyrektor Fundacji - Paweł Pytlarczyk, którzy chętnie dzielili się z uczestnikami warsztatów swoimi doświadczeniami i przedstawiali znane sobie przykłady niestandardowych działań pozwalających na sfinansowanie lokalnych inicjatyw.

- W takim szkoleniu jeszcze nie miałam okazji uczestniczyć. Cieszę się, że miałam okazję tutaj być i bardzo dziękuję za zaufanie, jakim jesteśmy obdarzani z Państwa strony podczas realizacji całego Programu — powiedziała w części podsumowującej spotkanie przedstawicielka gminy Prostki, Barbara Skąpska. - Podczas tego spotkania zobaczyłem, jak wiele możliwości przed nami stoi. Musimy tylko otworzyć szerzej oczy i zmienić nasz dotychczasowy sposób myślenia o pozyskiwaniu środków — dodał Pan Konrad Kozdra, reprezentujący gminę Susiec.