Międzysektorowo o zmianie społecznej

Sympozjum stanowiło rodzaj nieformalnego wstępu do konferencji „Europejskie Forum Nowych Idei 2015”, wzbogacającego ją o pytania pochodzące z różnych, pozabiznesowych środowisk. Europejskie Forum Nowych Idei to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki, mediów oraz administracji rządowej i samorządowej.

Osią spotkania łączącego różnorodne środowiska była próba znalezienia odpowiedzi na współczesne wyzwania społeczne i ekonomiczne. Zaangażowanie wielorakich organizacji pozarządowych , przedstawicieli instytucji publicznych i samorządowych w debatę zaowocowało nową perspektywą i wypracowaniem rekomendacji dla biznesu w kontekście wyzwań dla kapitału społecznego Polski. Spotkanie stało się także okazją do nawiązania nowych partnerstw i wzajemnych inspiracji, co potwierdzili uczestnicy sympozjum.

Prolog do EFNI jest ważnym głosem środowisk, które nakłoni nas do nawiązania jeszcze głębszej i bardziej wartościowej współpracy międzysektorowej. Jak było to wielokrotnie podkreślane przez gospodarzy, EFNI nieczęsto ma szansę gościć przy jednym stole warsztatowym tak znakomitych ekspertów w swoich dziedzinach i w takiej ich różnorodności. – podkreśliła Izabela Rakuć-Kochaniak – prezes Fundacji PZU. Chris Sigaloff, nasz gość specjalny, na zakończenie swojego wykładu wygłosiła stwierdzenie, które doskonale podsumowuje nasze spotkanie: „smart society collaborates”. Wierzę, że jesteśmy na dobrej drodze do wspólnego rozwoju. – dodała.

W czasie kilkugodzinnej dyskusji przy stołach tematycznych odbywały się dyskusje nad poniższymi tematami:

  • Otwarte miasta i wsie: Twórzmy, kopiujmy, inspirujmy, angażujmy mieszkańców,
  • Kapitał społeczny: Od raportów do efektów,
  • Edukacja: Formacja, edukacja vs aktywne obywatelstwo i globalny rynek pracy,
  • Kultura, język i media, cyfrowa wrażliwość: Rzeczywistość czy narzędzie,
  • Inkluzywna gospodarka: Odpowiedzi na kryzys,
  • Digital shift i miasto areną wszystkiego: Nowe technologie i miasta areną zmiany.

Sympozjum to jednak dopiero początek. Wypracowane propozycje zostały przekazane przedstawicielowi PKPP „Lewiatan”, organizatorowi konferencji EFNI 2015. Powstanie także dedykowany portal internetowy, na którym znajdą się wypowiedzi ekspertów, publikacje tematyczne, a także forum do rozmowy o tematach poruszonych na sympozjum i nie tylko.