Nowy program edukacji globalnej Fundacji PZU i Polskiej Akcji Humanitarnej

Z nowym rokiem szkolnym 2015/2016 dwadzieścia szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego przystąpiło do programu Szkoła Humanitarna, realizowanego przez Polską Akcję Humanitarną. Fundacja PZU jest partnerem strategicznym projektu.

Program Szkoły Humanitarnej, którego pełen tytuł brzmi: ”Opowiadamy, żeby rozumieć. Rozumiemy, żeby zmieniać. Storytelling i nowe media w edukacji globalnej” został oficjalnie zainaugurowany podczas pierwszego szkolenia dla nauczycieli w dniach 8-11.10 w Jachrance.

Projekt  ma na celu  przybliżenie nauczycielom i młodzieży rzeczywistości krajów, które dotykają kryzysy humanitarne (wojny i katastrofy naturalne) oraz konsekwencji lokalnych i globalnych, kształtowanie postaw empatii i solidarności oraz zaangażowanie do działań na rzecz lepszego świata.

Podczas 4-dniowego szkolenia  dla nauczycieli w Jachrance w dniach 8-11.10 uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak krytycznie podchodzić do przekazów medialnych, jak skutecznie pomagać nie pozbawiając innych godności, co to są kryzysy humanitarnej i jak wpływają na nas lokalnie i globalnie. Nauczyciele mieli też okazję posłuchać prelekcji o doświadczeniach fotoreportera Macieja Moskwy z ogarniętej wojna Syrii oraz wypróbować swoje umiejętności tworzenia scenariuszy do opowieści cyfrowych.

Dziękuję za cudowne szkolenie. Już dawno nie byłam tak mocno zmotywowana i  zainspirowana do działania z młodzieżą i indywidualnie!” - Magdalena Gumulak, nauczycielka z Zespołu Szkół A. Mickiewicza w Ciechanowie, uczestniczka projektu.

W czasie rocznej pracy, młodzież i nauczyciele wykorzystają w swoich działaniach nowatorskie metody pracy: cyfrowy storytelling do przygotowania krótkich filmów, terenowe gry edukacyjne symulujące kryzys humanitarny,  kurs e-learningowy, wideokonferencje z ciekawymi gośćmi.

Oprócz  nowatorskich  i angażujących metod pracy, szczególny nacisk położony jest na wykorzystanie mediów społecznościowych, takich jak Facebook, instagram, youtube  oraz na częstotliwość i intensywność kontaktów ze szkołami. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie wezmą udział sześciogodzinnych warsztatach w każdym semestrze. 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 r.