Zagraj smyku na orliku - VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

Już po raz szósty odbyły się organizowane przez Szkolny Związek Sportowy rozgrywki piłkarskie na poziomach gminnych i wojewódzkich, które zakończyły się wielkim finałem 17 października 2015 r. na warszawskim Torwarze.

Projekt ,,Turnieju Orlika’’ wspierany przez Fundację PZU ma na celu aktywizację sportową aż 150 000 dzieci w wieku szkolnym poprzez mecze piłkarskie. Motywuje on również do pracy nauczycieli wychowania fizycznego, którzy tworzą dziecięce drużyny. W dobie powszechnych zwolnień uczniów z zajęć sportowych w szkole i rosnącego zjawiska nadwagi jest to niesamowita możliwość popularyzacji sportu i aktywnego stylu życia.

Turnieje Orlika są również szansą do wzięcia udziału w meczach piłkarskich na profesjonalnych boiskach, których liczba w tegorocznej edycji wyniosła 1144. Projekt ma również na celu wyrównanie szans dzieci bez względu na miejsce zamieszkania i status materialny. Do turniejów zgłaszać mogły się zarówno drużyny męskie jak i damskie, które według regulaminu muszą stanowić co najmniej 30% uczestników.

Jednym z obszarów działalności Fundacji PZU jest promocja zdrowego stylu życia, którego nieodłączną częścią jest sport. Udział tak wielu małych piłkarzy i piłkarek jest niesamowitym sukcesem organizatorów.