Inauguracja 33. edycji programu pomocy wybitnie zdolnym.

W niedzielę 25. października 2015 na Zamku Królewskim w Warszawie Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci wraz z Fundacją PZU zainaugurowały 33. rok programu pomocy wybitnie zdolnym.

– Przede wszystkim jestem tu, by serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w pracę dla Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, bo jestem przekonany, że to co robią, promieniuje czymś bardzo pożytecznym i dobrym bardzo szeroko, zwłaszcza na naukę w Polsce – powiedział prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk, goszczący na niedzielnej uroczystości.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci działa inaczej niż szkoła i obok szkoły – dając uczniom dużo swobody w wyborze tematów, którymi chcą się zajmować i tempa pracy, stawiając pytania, na które prowadzący nie mają gotowej odpowiedzi, pokazując, jak w rzeczywistości wygląda praca badawcza i proces twórczy.

Mamy ten luksus – w przeciwieństwie do szkoły – że nie musimy mieć pewności, że nasi absolwenci będą dokładnie tego samego dnia i dokładnie o tej samej godzinie wiedzieli i umieli to samo. My za to mamy wielkie oczekiwania dotyczące rzetelności. Nie oczekujemy, że wszyscy przeczytają to samo, ale oczekujemy, że będą umieli czytać ze zrozumieniem, patrzeć krytycznie, dostrzegać własne błędy, że będą znali metodologię badawczą i wiedzieli, co to jest eksperyment. Wszystko jedno, jak się tego nauczą. Liczy się rzetelność i porządność. – mówiła dyrektor Maria Mach, również dawna stypendystka.

- Grzegorz Piramowicz zupełnie genialnie podsumowuje istotę edukacji, mówiąc, że nauczyciel to jest ktoś, kto troszczy się o to, żeby młodzi ludzie sobie i drugim stawali się użyteczni. To jest esencja uczenia! Bardzo dbamy o to, żeby nasi podopieczni mieli tę świadomość. Jeśli mamy jakieś talenty, które nas wyróżniają, to one są przede wszystkim po to, żeby sobie i drugim stawać się użytecznymi - dodała.

– Chciałabym, żeby w tym, co robicie, przydarzyła wam się taka sytuacja, że ludzie powiedzą nie tylko „jak dobrze to zrobiłeś!”, ale raczej usłyszycie „jak dobrze, że to zrobiłeś!” – podkreślała w swoim przemówieniu do nowych stypendystów.

- Jak dobrze, że to robimy! – skomentowała chwilę później Kinga Kobus, Członek Zarządu Fundacji PZU, która jest partnerem strategicznym programu od 2012 roku. - Bardzo Wam gratuluję i bardzo Wam zazdroszczę – powiedziała do zgromadzonych na sali uczniów.

W roku szkolnym 2015/2016 do programu zostało przyjętych 542 uczniów ze wszystkich 16 województw. Setce z nich przyznano dodatkowo tytuł Stypendysty, w tym 52 osobom – po raz pierwszy.

Fundacja PZU finansuje warsztaty badawcze i seminaria zorganizowane dla wszystkich uczestników programu, zajęcia, obozy naukowe, koncerty, wystawy i inne rozmaite projekty służące rozwojowi talentów. W 2014 r. Fundacja PZU została także partnerem organizacji Międzynarodowych Finałów Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej, które po raz pierwszy odbyły się w Polsce. W ramach partnerstwa strategicznego z Fundacją PZU, Stowarzyszenie rozwija także współpracę z dawnymi stypendystami, którzy dziś są wyróżniającymi się studentami, uznanymi naukowcami i znakomitymi twórcami. Od 2015 roku ruszył Klub Absolwentów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Więcej o programie i rekrutacji zdolnej młodzieży można przeczytać na stronie stowarzyszenia: www.fundusz.org