Stypendia, które spełniają marzenia

846 stypendiów na pierwszy rok studiów otrzymali studenci pochodzący z małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczęli studia dzienne. 25 listopada w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja czternastej edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Partnerem programu jest Fundacja PZU.

Grupa 40 stypendystów, reprezentująca prawie 1300 tegorocznych stypendystów – studentów z całej Polski, otrzymała dyplomy symbolizujące przyznane stypendia na I rok studiów.

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne. Program ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów wyższych poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. W ramach programu przyznawanych jest 6 różnych stypendiów. Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą, stypendiów doktoranckich oraz staży w Stanach Zjednoczonych i w kraju.

„W trzeciej klasie liceum dowiedziałam się o programie stypendiów pomostowych, postanowiłam spróbować, i od czterech lat jestem stypendystką stypendiów pomostowych. Przez 4 lata Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wspierała moje studia i działania, dzięki temu stypendium mogę mieszkać i studiować w Krakowie, rozwijać swoje pasje i zainteresowania” – mówi stypendystka Sabina, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od początku istnienia programu przyznano ponad 19500 stypendiów, w tym ponad 1550 stypendiów ze środków Fundacji PZU.

„Stypendia Pomostowe” są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Program prowadzi Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, która realizuje go we współpracy z koalicją partnerów, z których jednym jest Fundacja PZU.