Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia wręczone

Tomasa Venclovę oraz Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego wyróżniono za budowanie dobrosąsiedzkich stosunków w Europie Środkowo-Wschodniej. Fundacja PZU była partnerem wydarzenia.

Nagrodę im. Jerzego Giedroycia redakcja „Rzeczpospolitej" ustanowiła w 2001 roku, w pierwszą rocznicę śmierci znakomitego redaktora i dalekowzrocznego polityka, twórcy „Kultury" i Instytutu Literackiego w Paryżu. Wyróżnienie mogą otrzymać osoby lub instytucje, które w swojej działalności kierują się zasadami wyznawanymi przez Jerzego Giedroycia. Cechować ma je bezinteresowna troska o sprawy publiczne, umacnianie pozycji Polski w Europie oraz kultywowanie dobrych stosunków z narodami Europy Środkowo-Wschodniej.

Jak podkreślił Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, Tomas Venclova otrzymał wyróżnienie za „nieustanne trwanie przy idei Jerzego Giedroycia oraz nieocenione zasługi dla oporu przed totalitaryzmem sowieckim, walkę o wolność i budowanie dobrosąsiedzkich stosunków w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym dobrych relacji polsko-litewskich".

– Tomas Venclova przez wybitnego rosyjskiego poetę Josifa Brodskiego został nazwany synem trzech literatur: litewskiej, polskiej i rosyjskiej. Znamy go też jako dobrego sąsiada. Dobrze jest Polakom mieć takiego Litwina za sąsiada. Czyż nie o takie sąsiedztwo toczyła się walka Jerzego Giedroycia i paryskiej „Kultury"? – pytał retorycznie Krzysztof Czyżewski, współtwórca Ośrodka Pogranicze oraz Fundacji Pogranicze.

Nagrodę otrzymał także Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego z Kowna – instytucja pozarządowa, która łączy intelektualistów i ludzi kultury z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski. Jak podkreśliła Hanna Wawrowska, sekretarz kapituły, instytut wyróżniono „za podjęcie trudnej misji mającej na celu propagowanie na terenach współczesnej Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski spuścizny Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwłaszcza zaś tradycji współżycia kultur, języków, religii i narodów". Nagrodę wręczyła Izabela Rakuć-Kochaniak - prezes Zarządu Fundacji PZU - Partnera XV edycji konkursu.

Źródło: www.rp.pl