Pierwsze Forum Nowej Edukacji

Ponad trzystu dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli organizacji społecznych i biznesu z początkiem grudnia wspólnie zastanawiało się nad efektywnością polskiej edukacji. Z inicjatywy Centrum Innowacyjnej Edukacji i Fundacji PZU w Centrum Nauki Kopernik, odbyła się konferencja poświęcona pomysłom na zmiany w polskiej oświacie. Forum Nowej Edukacji było zwieńczeniem półrocznego programu MENTOR, który obejmował cykl szkoleń dla nauczycieli z całej Polski z zakresu nowoczesnych metod nauczania i zwiększania motywacji uczniów. Fundacja PZU była partnerem strategicznym programu.

Młodzi ludzie bez motywacji do nauki, rynek pracy bez fachowców i społeczeństwo bez zaangażowanych obywateli, to wyzwania, na które eksperci paneli, przedstawiciele biznesu i 3. sektora próbowali znaleźć odpowiedzi. Każdy panel, każda debata, przynosiły konkretne postulaty. Kompetencji miękkich powinniśmy się uczyć od przedszkola; brakuje coraz bardziej nauczycieli z wykształceniem technicznym; małe i średnie przedsiębiorstwa też mogą i powinny wspierać edukację; powinniśmy czerpać ze sprawdzonych rozwiązań w szkolnictwie zawodowym stosowanych w Niemczech i Austrii; nowe trendy idą od pracodawców, bo oni muszą być z nimi na bieżąco, by nie wypaść z rynku i mogą je udostępniać szkołom; szkoły powinny przygotowywać uczniów na to, co „nieprzewidywalne” – tłumaczyła Joanna Bochniarz, prezes Centrum Innowacyjnej Edukacji.

Forum stawiało przede wszystkim na współpracę wielu podmiotów. Dlatego poza panelami eksperckimi, odbyły się także dyskusje nad Kartą Wskazań, która określa warunki dobrej współpracy na rzecz edukacji pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi i biznesem.

Fundacja PZU od kilku lat zaangażowana jest w społeczną dyskusję dotyczącą kierunków pożądanych zmian w polskiej edukacji. System edukacji wymaga gruntownych zmian, by przygotować młodych ludzi do realiów życia, jakie trudno nam sobie nawet dzisiaj wyobrazić, mając na uwadze szybkość zmian cywilizacyjnych zachodzących w otaczającym nas świecie. – powiedziała Izabela Rakuć-Kochaniak – prezes Zarządu Fundacji PZU. Dlatego szczególnie cenimy sobie nawiązywanie długofalowych partnerstw strategicznych i świadomie inwestujemy w pozasytemowe, oddolne inicjatywy w obszarze nowoczesnej edukacji. Głęboko wierzę, że to właśnie dzięki zbudowanym koalicjom oraz wsparciu liderów edukacji, uda się osiągnąć pożądane zmiany – dodała.

Nagranie z paneli konferencyjnych dostępne jest na stronie Centrum Innowacyjnej Edukacji.

Partnerem strategicznym Forum Nowej Edukacji była Fundacja PZU.

Partnerami przedsięwzięcia byli także: Agencja BC MFD Media Communications, Fundacja FEMXA, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci oraz Millward Brown.

Patronat medialny nad NEF objęły: Tygodnik Polityka, Program Pierwszy Polskiego Radia oraz miesięcznik Dyrektor Szkoły.