Wolontariusze Rodzinni w akcjach andrzejowych

We Wrocławiu w jednym z ognisk Stowarzyszenia „Iskierka” nasza Wolontariuszka zorganizowała zabawy andrzejkowe. Jak mówi Pani Jola, wrażenia były bardzo pozytywne: „Dostaliśmy bardzo bogaty zestaw zabaw, z których wybrałam kilka i po małej modyfikacji (np. kolory i cyfry dzieci mówiły po angielsku) przeprowadziłam w czasie imprezy. Nie sprawdziły się obawy mojego męża, że możemy "nie ogarnąć" 12 obcych dzieci i 2 naszych. Dzieci były bardzo otwarte, same przychodziły witać się i zapoznawać z moimi, chętnie uczestniczyły w zabawach i rozmowach. Widać było, że bardzo potrzebują czyjejś uwagi i pozytywnych wzmocnień. Dobrze, że mają taką świetlicę. Z naszej strony to było dawane i branie jednocześnie. Dla mnie ważne było, że byliśmy całą rodziną, że nie musieliśmy szukać opieki dla dzieci lub nie zostawiłam męża w domu z dziećmi, z odrabianiem lekcji i ćwiczeniami gry na instrumentach.

Z kolei 28.11. w Zespole Szkół w Zawoni w ramach wolontariatu rodzinnego wolontariusze zorganizowali zabawę andrzejkową pod hasłem "Tanecznie przez Europę". W zabawie uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej klas IV-VI. Wsparło nas 7 rodzin z PZU. W działania wolontariackie zaangażowała się również Dyrekcja Szkoły i Pani Wójt Gminy Zawonia.

Jak relacjonuje Wolontariuszka Marta Włodarczyk zabawa podzielona była na dwa etapy. Pierwszy etap to część konkursowa. Ogłosiliśmy konkurs wiedzy o Europie. Dzieci zostały podzielone na 8 grup. Każda z grup miała swojego opiekuna - wolontariusza i musiała przejść rundę trzech zadań, które były oceniane przez Komisję Konkursową. Nie zabrakło sprawdzianu wiedzy o państwach europejskich, ale też zadań plastycznych polegających na robieniu kolażu o wylosowanych krajach. Drugi etap to poznawanie zabytków i tańców krajów europejskich. Podróżowaliśmy po wybranych państwach, gdzie na początku dzieci oglądały prezentację z zabytkami, a następnie tańczyliśmy charakterystyczny dla danego kraju taniec. Podróżowaliśmy po Grecji, gdzie tańczyliśmy Zorbę, następnie przenieśliśmy się do Francji, gdzie zwiedzieliśmy wieżę Eiffla, Luwr, Łuk Triumfalny, a na zakończenie odtańczyliśmy kankana. Potem udaliśmy się do Hiszpanii, a tam leciał pokaz macareny więc wzięliśmy w nim udział. Z Hiszpanii przenieśliśmy się do Rosji, a tam Rasputin na nas czekał. A że nadal mieliśmy dużo sił pojechaliśmy do Anglii, gdzie po zwiedzeniu jej zabytków udaliśmy się na zabawę rock-and-rollową. Na zakończenie swojej podróży udaliśmy się na kilku minutowy odpoczynek i regenerację sił.

Na pożegnanie każde dziecko otrzymało upominek: książkę: "Mieszkam w Europie" i quiz o Europie.

Niebawem kolejne wydarzenia w ramach wolontariatu rodzinnego i nie tylko.