Fundacja PZU i Szlachetna Paczka po raz trzeci razem

W tym roku SZLACHETNA PACZKA połączyła blisko milion Polaków. Wartość pomocy przekazanej w paczkach sięgnęła 54 milionów złotych. Tym samym Paczka na dobre stała się tradycją przedświąteczną Polaków. Wśród zaangażowanych w tegoroczną, 15tą już edycję SZLACHETNEJ PACZKI, nie zabrakło Fundacji PZU oraz pracowników PZU z całej Polski.

Fundacja PZU jest Partnerem Strategicznym SZLACHETNEJ PACZKI od 2013 r. Połączyła je idea mądrego pomagania, które oparte jest na diagnozie społecznej, angażuje wielu partnerów, darczyńców i wolontariuszy, a także, poza doraźną pomocą, oferuje systemowe rozwiązania pozwalające na długofalowość działań i zapewniające ich trwałe efekty.

Długofalowa pomoc Fundacji PZU to wsparcie finansowe, które procentuje. Każdego roku Paczka osiąga coraz lepsze wyniki, a odpowiednio przygotowane do roli lidera osoby, zostają wyposażone w kompetencje niezbędne do koordynowania wolontariatem w całej Polsce. Oprócz tego dzięki współpracy, organizator SZLACHETNEJ PACZKI, Stowarzyszenie WIOSNA, ma dostęp do nowoczesnych narzędzi, które usprawniają systemy zarządzania projektem.

Od 2013 roku Fundacja PZU wspiera Paczkę finansowo, organizacyjnie i merytorycznie. Przez ten czas zbudowaliśmy trwałe fundamenty dla kształcenia liderów wolontariatu oraz wzmocniliśmy systemy zarządzania strukturami SZLACHETNEJ PACZKI w całej Polsce. – podkreśla Dominika Langer-Gniłka, wiceprezes Stowarzyszenia WIOSNA. Tylko w tym roku wsparcie finansowe Fundacji PZU pozwoliło na przeszkolenie i przygotowanie do zarzadzania strukturami wolontariatu 630 liderów w ponad 607 rejonach w całej Polsce. To do lidera zaczyna się Paczka – przygotowanie i przeszkolenie liderów wolontariatu jest jednym z kluczowych elementów decydujących o powodzeniu projektu. Liderzy wolontariatu zarządzają strukturą ponad 13 000 wolontariuszy, którzy we współpracy z 900 tysiącami darczyńców przygotowali dedykowaną pomoc o wartości 54 milionów zł dla 20 771 rodzin w całej Polsce.

„Paczkę” wspierają także pracownicy PZU, którzy od lat angażują się w pomoc na wiele sposobów – są wolontariuszami, liderami, darczyńcami. Tylko w tym roku 76 liderów PZU zgromadziło wokół siebie 2537 osób, które przygotowały pomoc o wartości ok. 160 000 zł dla 82 rodzin.

Wydaje mi się, że w życiu otrzymałem i otrzymuję więcej niż powinienem – mówi Dariusz Skibicki, pracownik PZU. - Dlatego chcę dać od siebie coś więcej. Zwyczajnie spłacam jakiś niewidzialny kredyt, który z drugiej strony - nieustannie zaciągam.

Zofia Godlewska jest w SZLACHETNEJ PACZCE od 4 lat. Co roku Finał projektu jest dla niej czasem ogromnych przeżyć. – W tym roku występowałam w podwójnej roli – jako wolontariusz i darczyńca. Dzięki temu mam też podwójną radość – z przekazania darów potrzebującym i emocji towarzyszącym oczekiwaniu na relację wolontariusza z wręczenia przygotowanych przeze mnie upominków. – z dumą dodaje Zofia.

Pracuję w PZU już dwadzieścia trzy lata. – mówi Renata Toczyłowska - Od dawna czułam, że oprócz pracy, potrzebuję nowego impulsu do działania. Usłyszałam o projekcie SZLACHETNA PACZKA od współpracowniczki i już wiedziałam, co mam dalej robić. Mój pierwszy finał przeżyłam jak w malignie. Towarzyszyło mu tyle pozytywnych emocji, tylu ludzi, tyle wzruszeń. Jeszcze teraz przypominając sobie to wszystko mam w oczach łzy. Już nie wyobrażam sobie życia bez Paczki. Ona mnie zmieniła, pozwoliła inaczej spojrzeć na otaczający świat. – dodaje.

- Paczka powstała po to, by dawać potrzebującym impuls do wyjścia z biedy. Spotkanie z wolontariuszami oraz dedykowana pomoc przygotowana przez darczyńcę sprawia, że potrzebujący zaczynają czuć się ważni i wyjątkowi – mówi ks. Jacek Stryczek. - W Polsce nie pyta się potrzebujących, czego potrzebują – a wolontariusze Paczki dociekają, poznają ludzi i ich marzenia, a potem łączymy ich z tymi, którzy chcą pomagać i na te potrzeby odpowiadają. W ten sposób udaje nam się budować szlachetną Polskę oraz łączyć biednych i bogatych – dodaje.

Więcej informacji: www.szlachetnapaczka.pl