Zjazd Absolwentów Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W sobotę 19 grudnia na Wydziale Fizyki UW odbył się Zjazd Absolwentów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Zaplanowany i zorganizowany siłami dawnych stypendystów zgromadził ponad 300 osób.

Dawni stypendyści powołali w trakcie obrad nowe stowarzyszenie – Klub Absolwentów KFnrD, które stawia sobie za cel integrację tego bardzo zróżnicowanego i rozproszonego środowiska i wspieranie działań Funduszu. Stawili się absolwenci programu łącznie z najstarszym rocznikiem (do udziału w programie w roku 1983 przyznał się botanik prof. Łukasz Łuczaj, ojciec niedawnej stypendystki).

- Mamy nadzieję, że udział w Zjeździe zachęcił i zainspirował do włączenia się w kolejne inicjatywy we wspólnym gronie - podkreślają organizatorzy. - Zachęcamy też do aktywnego włączenia się w realizację wspólnych przedsięwzięć - nie trzeba być w Zarządzie, by działać w Stowarzyszeniu i zorganizować coś ciekawego.

Krajowy Funduszu na rzecz Dzieci od ponad 30 lat prowadzi działania na rzecz wspierania utalentowanej młodzieży. Fundacja PZU finansuje warsztaty badawcze i seminaria zorganizowane dla wszystkich uczestników programu, zajęcia, obozy naukowe, koncerty, wystawy i inne rozmaite projekty służące rozwojowi talentów. W ramach partnerstwa strategicznego z Fundacją PZU, Stowarzyszenie rozwija także współpracę z dawnymi stypendystami, którzy dziś są wyróżniającymi się studentami, uznanymi naukowcami i znakomitymi twórcami.

Więcej o programie można przeczytać na stronie Stowarzyszenia: www.fundusz.org