Ruszyła XII edycja konkursów dotacyjnych

Rozpoczęliśmy nabór wniosków do konkursów dotacyjnych Fundacji PZU. Od dziś organizacje pozarządowe mogą aplikować o wsparcie finansowe na projekty realizowane w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców w jednym z trzech obszarów:

  • edukacja („Z PZU po lekcjach”),
  • pomoc społeczna („Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”)
  • kultura („PZU z Kulturą”)

Po raz pierwszy składanie wniosków będzie się odbywać wyłącznie drogą online. Harmonogramy konkursów zawarte są w regulaminach. Więcej informacji znajduje się w zakładce „Konkursy i dotacje”.