Nabór wniosków pozakonkursowych drogą on-line

Od dnia 9 maja br. nabór wniosków o dotację składanych w trybie pozakonkursowym odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Fundacji PZU.

Fundacja PZU uruchomiła aplikację na swojej stronie internetowej, pozwalającą organizacjom pozarządowym i instytucjom publicznym na składanie wniosków drogą elektroniczną. Aplikację uruchamia się wchodząc w zakładkę „Złóż wniosek”, znajdującą się w menu głównym lub w zakładce „Konkursy i dotacje”, na dole strony. Obecnie, jest to jedyna możliwa forma ubiegania się o dotację, wnioski składane w formie papierowej, nie będą rozpatrywane.

Uwaga! Od dnia 9 maja obowiązuje Regulamin udzielania dotacji pozakonkursowych, który znajduje się do pobrania w zakładce „Konkursy i dotacje” na dole strony oraz składaniu wniosku przez aplikację.