Zwycięski projekt wolontariacki wiosennej edycji konkursu „Wolontariat to radość działania”

 Do wiosennej edycji konkursu „Wolontariat to radość działania” pracownicy
PZU zgłosili 37 projektów. Nagrodzono 20 z nich, najwięcej punktów otrzymał projekt pt.: „Kropka…kreska…znak- tak widzę i czuję tak!”, który realizowany był przez wolontariuszy PZU z oddziału w Lesznie. Projekt skierowany był do dzieci niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które na co dzień uczęszczają do SOSW we Wschowie. W ramach projektu kupiliśmy materiały niezbędne do codziennej terapii oraz specjalistyczny sprzęt do diagnostyki. Zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie z podopiecznymi ośrodka, dla nas był to wspaniały dzień pełen niezapomnianych wrażeń, dla dzieci natomiast była to nie tylko zabawa, ale przede wszystkim terapia
- mówi Marta Kurpisz.

Realizacja projektu „Wolontariat to radość działania”

Kropka … kreska … znak – tak widzę i czuję tak!

Jeżeli chcesz pomóc osobie niewidomej lub słabowidzącej …

Pierwszy kontakt:

 1. Poinformuj ją o swojej obecności, upewnij ją, że mówisz do niej (wymieniając nazwisko, jeśli je znasz lub dotykając jej ramienia), przedstaw się.
 2. Zapytaj, czy potrzebna jest jakaś pomoc.
 3. Rozmawiaj w takim miejscu, w którym nie ma hałasu.
 4. Jeśli potrzebna jest pomoc w przemieszczeniu się, zapytaj, czy wystarczą wskazówki słowne, czy niewidomy zechce skorzystać z Twojej pomocy jako przewodnika.

Przemieszczanie się:

 1. Chcąc poprowadzić osobę niewidomą, zaproponuj jej swoje ramię. Wówczas stanie ona za tobą i chwyci cię dłonią nieco powyżej łokcia. Cztery palce wsunie pomiędzy twoją rękę i tułów, a kciukiem obejmie ramię z zewnątrz. W ten sposób osoba niewidoma będzie mogła doskonale orientować się, jakie ruchy wykonujesz.
 2. Pamiętaj, że poruszając się z osobą niewidomą przewodnik zawsze i wszędzie idzie pierwszy, a osoba niewidoma pół kroku za nim.
 3. Pamiętaj, aby obserwować nie tylko ziemię przed sobą i osobą niewidomą, ale także przestrzeń obejmującą tułów i głowę osoby niewidomej. Chodzi o to, abyście nie zahaczyli o gałęzie, zwisające znaki drogowe, tabliczki, czy wystające poza obrys budynku skrzynki, budki telefoniczne itp.
 4. Jeżeli znajdziecie się w ciasnej przestrzeni (np. w wąskich drzwiach, na zastawionym chodniku) zasygnalizuj to osobie niewidomej słownie oraz przez wysunięcie łokcia w tył. Wówczas osoba niewidoma schowa się za Twoimi plecami i będziecie mogli pokonać drogę „gęsiego”.
 5. Zbliżając się do schodów możesz uprzedzić o tym osobę niewidomą. Pamiętaj, aby poinformować, czy schody są w górę, w dół, czy mają nietypowe rozmiary itp.
 6. Jeżeli musicie przejść przez drzwi, osoba niewidoma powinna znaleźć się po stronie zawiasów. Poinformuj zawczasu o takim manewrze i konieczności zmiany trzymanego ramienia. Ty otwierasz drzwi, a osoba niewidoma, zabezpieczając swoją twarz wolną ręką, złapie skrzydło, a następnie sama je zamknie.
 7. Wskazując niewidomemu krzesło połóż dłoń tej ręki, którą trzyma Cię niewidomy, na oparciu.
 8. Jeśli niewidomy porusza się z psem, wystarczą zazwyczaj wskazówki słowne. Nie należy pod żadnym pozorem mówić do psa, głaskać go, karmić, czy chwytać na uprząż - pies pracuje i takie zachowania mogą zaburzyć jego koncentrację, a przez to narazić niewidomego na niebezpieczeństwo.

Rozmowa

 1. Nie unikaj w rozmowie takich słów i zwrotów jak np. „Czy widzi pan możliwość ...?” , „Popatrzmy teraz na punkt 5.”, „Do zobaczenia”. Niewidomi też używają tych zwrotów a unikanie ich sprawia, że sytuacja staje się sztuczna.

Przerwanie lub zakończenie kontaktu

 1. Jeśli musisz na chwilę oderwać uwagę od rozmowy lub odejść, poinformuj o tym niewidomego. Niewiele jest gorszych rzeczy niż odkrycie, że przez ostatnie kilkadziesiąt sekund mówiło się „do nikogo”.
 2. Daj wyraźny sygnał zakończenia rozmowy - słowny, uściśnięcie dłoni na pożegnanie. Upewnij się, czy niewidomy wie, jak dotrzeć do wyjścia.
 3. Nie zakładaj, że przy następnym kontakcie niewidomy rozpozna Cię po głosie - to może trochę potrwać, szczególnie, jeśli poznał więcej nowych osób w tym samym czasie.