1000 paczek w akcji „Polacy-Rodakom”

Fundacja PZU została partnerem 17. edycji Akcji „Polacy-Rodakom” i przygotowuje 1000 paczek, które zostaną przekazane Polakom mieszkającym na Ukrainie, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Akcja „Polacy-Rodakom” organizowana wraz z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Lublinie, została zainicjowana przez Senatora Stanisława Gogacza. Polega na przygotowaniu i przewiezieniu świąteczno-noworocznych paczek dla Polaków mieszkających na Ukrainie, znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i będących na skraju ubóstwa. Paczki będą zawierać najpotrzebniejsze artykuły spożywcze, słodycze oraz książki.

Celem akcji jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Ważne jest, aby w okresie świątecznym każdy mógł choć na chwilę zapomnieć o codziennych problemach i dzięki przekazanym paczkom, spędził czas przy wspólnym stole z bliskimi.

Więcej informacji: http://www.stanislawgogacz.pl/index.php?mode=akcja-polacy-rodakom&gr=47