Ruszyła XIII edycja konkursów dotacyjnych

Rozpoczęliśmy nabór wniosków do konkursów dotacyjnych Fundacji PZU. Organizacje pozarządowe mogą aplikować o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich i w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców w jednym z trzech obszarów:

  • zdrowie i pomoc społeczna („Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”) – nabór od 1.06.2017 r.,
  • edukacja („Z Fundacją PZU po lekcjach”) – planowane rozpoczęcie naboru 15.06.2017 r.,
  • kultura i historia („Fundacja PZU z Kulturą”) – planowane rozpoczęcie naboru 10.08.2017 r.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą online. Harmonogramy konkursów zawarte są w regulaminach poszczególnych konkursów. Więcej informacji znajduje się w zakładce „Konkursy i dotacje”.