Wyniki konkursu "Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją PZU"

Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu dotacyjnego Fundacji PZU na dofinansowanie organizacji społecznych działających w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Celem konkursu „Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją PZU” jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne formy opieki i aktywizacji na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców).

Dzięki otrzymanym dotacjom organizacje będą mogły zrealizować działania, które posłużą zwiększeniu samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością. Poprowadzą efektywne działania służące przygotowaniu do życia. Zapewnią dostęp do profesjonalnej, nowoczesnej i skutecznej rehabilitacji. Zorganizują zajęcia edukacyjne, interesujące formy aktywizacji, warsztaty terapii zajęciowej czy wycieczki. Uruchomią regularne formy opieki i stałe mechanizmy wsparcia przy zaangażowaniu rodziców i rodzeństwa.

W tegorocznej edycji otrzymaliśmy 66 wniosków. Dotacje przyznano 23 organizacjom, których projekty zostały najlepiej ocenione przez 3-osobową Komisję Konkursową złożoną z niezależnych ekspertów oraz przedstawiciela Fundacji PZU.

Poniżej przedstawiamy wykaz organizacji, którym przyznano dotacje.

WYNIKI KONKURSU „MŁODZI NIEPEŁNOSPRAWNI – SPRAWNI Z FUNDACJĄ PZU” edycja 2017

Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu
4/WKO/2017 Fundacja "IGOR" "Spinka" - międzypokoleniowy program integracji społecznej w gminie Przywidz
8/WKO/2017 UKS Gladiator Poprzez sport do samodzielności
32/WKO/2017 Fundacja Wspierania Profilaktyki, Rehabilitacji i Oświaty Niemożliwe-możliwym Pomyśl i działaj - by niemożliwe stało się możliwym!
34/WKO/2017 Liwskie Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej Bliżej siebie
39/WKO/2017 Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Podajmy sobie ręce" Wczesne wspomaganie drogą do sukcesu.
40/WKO/2017 Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej Edukacja w przestrzeni ogrodowej
45/WKO/2017 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz więcej." Cokolwiek zechcesz - zrobisz. Terapia ruchowa dzieci niepełnosprawnych fizycznie.
69/WKO/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych "SZANSA" Aktywni i samodzielni - rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną
81/WKO/2017 Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera "Bliżej Autyzmu" MÓWIĘ, BO CHCĘ. MÓWIĘ, BO MOGĘ - Zamieniamy komunikację jednokierunkową na dwukierunkową.
83/WKO/2017 Fundacja Rehabilitacja bez barier "Samodzielni i aktywni - usprawnianie społeczne i zdrowotne osób z zaburzeniami psychofizycznymi"
89/WKO/2017 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wadowicach placówka realizująca Projekt Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci Niepełnosprawnych "Dopasowana aktywność"
99/WKO/2017 Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Lazur Nadziei" "Od sprawności do aktywności"
102/WKO/2017 STOWARZYSZENIE KRE@KTYWNI SIERPECCY NIEPEŁNOSPRAWNI - SPRAWNI Z FUNDACJĄ PZU
103/WKO/2017 Stowarzyszenie "Radość Dzieciom" Wczesne wsparcie krokiem ku samodzielności
105/WKO/2017 Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom" "Ćwiczymy w Słoneczku"
109/WKO/2017 Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych AKTYWNIE SPEŁNIAMY MARZENIA
112/WKO/2017 Fundacja Pióro i Pazur Teatr Równości
119/WKO/2017 Fundacja Bezpieczna Przystań REHABILITACJA PODOPIECZNYCH Centrum Rehabilitacji Stacjonarnej w Marcinkowicach
128/WKO/2017 Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego Akademia Aktywności
131/WKO/2017 Fundacja "Stella" im. Agaty Orłowskiej Usprawnianie w wodzie
132/WKO/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOGĘ WIĘCEJ...
138/WKO/2017 Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II W POSZUKIWANIU SIEBIE - Arteterapia jako narzędzie wsparcia w rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością
141/WKO/2017 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO Chcemy być tacy sami...

WYNIKI KONKURSU „MŁODZI NIEPEŁNOSPRAWNI – SPRAWNI Z FUNDACJĄ PZU” edycja 2017 - POBIERZ TUTAJ

Zwycięzcom gratulujemy.

W razie pytań prosimy o kontakt z Joanną Wojkowską-Weil: jwojkowska@pzu.pl; 22 582 45 77