Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięty został konkurs Akademii Bezpieczeństwa FUNDACJI PZU na spot dotyczący bezpieczeństwa. Otrzymaliśmy ciekawe i pouczające propozycje propagowania bezpiecznego zachowania się w szkole, na drodze, w domu i w sieci. Przygotowanie scenariusza i wykonawców, zrealizowanie nagrania filmowego oraz jego zmontowanie wymagało wielkiego zaangażowania i poświęcenia. Jesteśmy wdzięczni wszystkim uczniom i nauczycielom szkół, które zechciały wziąć w nim udział.

Laureaci konkursu:

I miejsce: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie

III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie (nagroda przyznana za oba nadesłane spoty ex aequo)

Doceniając zaangażowanie pozostałych uczestników konkursu, Fundacja PZU zdecydowała o wyróżnieniu ich drobnymi upominkami.

Nagrody główne i upominki zostaną przesłane na adres szkoły.