Wyniki konkursu „Niepodległa 2018. Z Fundacją PZU po lekcjach”

Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu dotacyjnego Fundacji PZU na dofinasowanie organizacji społecznych w zakresie działań edukacyjnych.

Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt państwowych. Przypadająca w 2018 roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to niepowtarzalna okazja by podjąć działania edukacyjne, które pogłębią wiedzę o dziejach Polski oraz wzmocnią kształtowanie postaw patriotycznych.

Z tego względu Fundacja PZU zdecydowała o włączeniu się we wspólne świętowanie 100‑lecia polskiej niepodległości i uruchomiła konkurs zatytułowany „Niepodległa 2018. Z Fundacją PZU po lekcjach”. Celem konkursu jest wsparcie ciekawych i rozwijających inicjatyw edukacyjnych, które sprzyjać będą wyrównywaniu szans społecznych uczniów placówek edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tysięcy mieszkańców).

Z uwagi na szczególny charakter tej edycji konkursu, wnioski o dotację powinny zawierać elementy pogłębiające wiedzę uczestników na temat odzyskania przez Polskę niepodległości. Szczególnie wysoko oceniane były projekty, które poza podstawowymi celami konkursu uwzględniały poznanie dorobku i osiągnięć Polski i Polaków w XX i XXI wieku w różnych dziedzinach życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego.

Przyznane przez Fundację PZU dotacje pozwolą na przeprowadzenie nowatorskich projektów, które przy zaangażowaniu szkół oraz środowiska lokalnego pozytywnie wpłyną na rozwój uczniów, ich zdolności, kreatywności i pasji. Przewidywanym efektem realizowanych projektów ma być poprawa standardów nauczania, rozwijanie dziecięcych talentów oraz użycie praktycznego zastosowania wiedzy nabytej w szkole.

W tegorocznej edycji otrzymaliśmy 123 wnioski. Dotacje przyznano 20 organizacjom. Projekty oceniała 3‑osobowa Komisja Konkursowa złożona z niezależnych ekspertów oraz przedstawiciela Fundacji PZU.

Poniżej przedstawiamy wykaz organizacji, którym przyznano dotacje.

WYNIKI KONKURSU „NIEPODLEGŁA 2018. Z FUNDACJĄ PZU PO LEKCJACH”

Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu
3/WKE/2018 Fundacja Ich Moc Wdzięczni za niepodległą
51/WKE/2018 Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe „Moja Wieś” Patriotycznie nad Rozlewiskiem
93/WKE/2018 Fundacja Przyjaciele Szkoły w Książenicach Niepodległa inspiruje
105/WKE/2018 Fundacja Rodzina na Fali Jestem wyjątkowy, bo kocham to co polskie
112/WKE/2018 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radziłowskiej Lepsze Jutro II
124/WKE/2018 Stowarzyszenie Poznańska 36 Niepodległa – przystanek Pleszew
127/WKE/2018 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Patria" w Staszkówce Małe serce dla Niepodległej
129/WKE/2018 Fundacja FORMY My - odkrywcy
130/WKE/2018 Komitet Ochrony Praw Dziecka Nie nudzę się w szkole – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
136/WKE/2018 Stowarzyszenie Oświatowe "CJZ" Nasza Niepodległa – Moja Historia
143/WKE/2018 Fundacja "MultiOcalenie" Kresowy Patriota
159/WKE/2018 Stowarzyszenie Gogołów bez Granic Aktywna Młodzież – Niepodległa Polska
171/WKE/2018 Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Lubiewie "Szkoła z Pomysłem" Aktywnie - Kreatywnie z Niepodległą
176/WKE/2018 Fundacja Einsteina Polscy superbohaterowie - budujemy charakter młodego Polaka
179/WKE/2018 Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL Zajęcia dodatkowe – mega rozwojowe II edycja
193/WKE/2018 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sarzyna Moja Mała Wielka Ojczyzna
194/WKE/2018 Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawcze "Jabłoń" Posłuchajcie – Niepodległa!
218/WKE/2018 FUNDACJA AKADEMIA ROZWOJU KREATYWNEGO Niepodległość to odpowiedzialność – uczmy się jej
231/WKE/2018 Stowarzyszenie STO2 A to Polska właśnie – spotkania z historią
232/WKE/2018 Stowarzyszenie "Razem dla Szkół" Oblicza Niepodległości – czyli cztery pory roku z polskimi obrzędami i tradycjami

WYNIKI KONKURSU „NIEPODLEGŁA 2018. Z FUNDACJĄ PZU PO LEKCJACH” - POBIERZ TUTAJ

Zwycięzcom gratulujemy.
W razie pytań prosimy o kontakt z panią Anną Maślańską: amaslanska@pzu.pl; tel. 22 582 30 63