Rozstrzygnięcie konkursu „Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją PZU”

Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu dotacyjnego Fundacji PZU na dofinasowanie organizacji społecznych w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Celem konkursu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” jest zwiększenie samodzielności, sprawności fizycznej i psychicznej oraz aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży i dorosłych), a także wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne formy opieki, rehabilitacji i aktywizacji na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tysięcy mieszkańców).

Dzięki otrzymanym dotacjom organizacje będą mogły zrealizować działania mające na celu polepszenie jakości życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu przyczyni się również do rozwiązania problemów społecznych oraz ograniczenia wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Przyznane przez Fundację PZU dotacje pozwolą na przeprowadzenie efektywnych działań służących przygotowaniu do życia poprzez dostęp do profesjonalnej, nowoczesnej i skutecznej rehabilitacji, udział w zajęciach edukacyjnych, interesujących formach aktywizacji, wycieczkach czy warsztatach terapii zajęciowej.

W tegorocznej edycji otrzymaliśmy 82 wnioski. Dotacje przyznano 20 organizacjom. Projekty oceniała 3-osobowa Komisja Konkursowa złożona z niezależnych ekspertów oraz przedstawiciela Fundacji PZU.

Poniżej przedstawiamy wykaz organizacji, którym przyznano dotacje.

WYNIKI KONKURSU „MŁODZI NIEPEŁNOSPRAWNI - SPRAWNI Z FUNDACJĄ PZU” – EDYCJA 2018

Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu
14/WKO/2018FUNDACJA OGNIWOJesteśmy zawsze razem w dążeniu do sprawniejszego życia
15/WKO/2018Dolnośląskie Stowarzyszenie Wsparcia Dla Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych IMAGORodzina znowu razem
17/WKO/2018Polskie Towarzystwo Walki z MukowiscydoząAktywnie z PZU
28/WKO/2018FUNDACJA "SUKURS"Zawsze razem
29/WKO/2018Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "przytULAnka"Przytulankowe Innowacje
35/WKO/2018Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II WZRASTANIE w Lipniku z/s Łopuszka Mała 13"You too"- Aktywizacja i usprawnianie intelektualne, fizyczne i zawodowe z Fundacją PZU niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poznaniu
46/WKO/2018Fundacja Wspierania Profilaktyki, Rehabilitacji i Oświaty Niemożliwe-możliwymRazem do przodu - by niemożliwe stało się możliwym!
65/WKO/2018Bystrzyckie Stowarzyszenie NiepełnosprawnychPociąg do samodzielności
67/WKO/2018Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w WadowicachCo dzieci robią w klatkach?
72/WKO/2018Polski Związek Niewidomych Okręg ŚląskiMiłość jest niewidoma
80/WKO/2018Fundacja AkomodacjaSprawne koziołki
89/WKO/2018Fundacja Podaruj Odrobinę SzczęściaWszechstronne zajęcia terapeutyczno- integracyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
93/WKO/2018Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Lubiewie "Szkoła z Pomysłem"AKTYWNIE - KREATYWNIE Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI
99/WKO/2018Fundacja DiteroRealTUS, życiowy sprawdzian dla dzieci ze spektrum autyzmu
102/WKO/2018Fundacja BEZ Bezpieczeństwo, Edukacja, Zdrowie im. bł. ks. Jerzego PopiełuszkiSPRAWNIEJSZE JUTRO
103/WKO/2018Fundacja Kocham Swoje ŻycieUżyteczni!
108/WKO/2018Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom"”Krok do samodzielności"
110/WKO/2018Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Razem do celu"Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją PZU"
117/WKO/2018Stowarzyszenie DDOM ŚwidwinAktywizacja Dzieci Niepełnosprawnych w DDOM Świdwin
132/WKO/2018Stowarzyszenie Pomocy SzansaLokalna Akademia Młodzieżowych Animatorów

WYNIKI KONKURSU „MŁODZI NIEPEŁNOSPRAWNI - SPRAWNI Z FUNDACJĄ PZU” – EDYCJA 2018 - POBIERZ TUTAJ

Zwycięzcom gratulujemy.
W razie pytań prosimy o kontakt z panią Anną Maślańską: amaslanska@pzu.pl; tel. 22 582 30 63