Fundacja PZU obchodzi 10 lat!

Fundacja PZU została powołana w lipcu 2004 roku. W swoim dorobku ma realizację kilkuset projektów z zakresu edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Dziś Fundacja może pochwalić się długoletnią współpracą z największymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami w Polsce, a także realizacją blisko 200 projektów rocznie.

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej zaangażowania społecznego. Celem Fundacji jest promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja PZU buduje partnerstwa z organizacjami pozarządowymi zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów. W ramach współpracy z Fundacją, rocznie realizowanych jest blisko 200 projektów we wszystkich obszarach działania Fundacji.

Z okazji jubileuszu Fundacji PZU, w Tygodniku POLITYKA ukazała się publikacja podsumowująca działalność Fundacji PZU na przełomie ostatnich 10 lat.

Materiał, który ukazał się w numerze 50 Tygodnika POLITYKA, jest dostępny tutaj.