Jubileusz Fundacji PZU w Łazienkach Królewskich

Jubileusz 10-lecia działalności stanowił doskonały moment na podsumowanie dotychczasowego dorobku Fundacji, przyjrzenie się wyzwaniom fundacji korporacyjnych i trendom zaangażowania społecznemu w Polsce. Nad przeszłością i przyszłością społeczeństwa obywatelskiego, rolą biznesu i III sektora w jego rozwoju zastanawiali się Prezes PZU - Andrzej Klesyka, Przewodniczący Rady Fundacji PZU - Jerzy Baczyński oraz Prezes Fundacji PZU - Bogdan Benczak. Debatę z ich udziałem poprowadził Michał Kobosko.


Po dziesięciu latach działalności Fundacji PZU możemy się pochwalić imponującym dorobkiem. W tym czasie przyznaliśmy ponad 1 400 dotacji. Wsparcie w konkursach dotacyjnych otrzymało ponad 250 organizacji, w projektach konkursowych wzięło zaś udział 52 tysiące osób. Dzięki wspieranym przez nas inicjatywom, w całej Polsce odbyły się setki warsztatów, wycieczek i imprez sportowych. Dzieci i młodzież miały okazję wziąć udział w różnych zajęciach, warsztatach i kółkach zainteresowań. Dotacje Fundacji PZU przyczyniły się także do powstania i rozwoju wielu organizacji pozarządowych w kraju.


Publikacja „10 lat działalności Fundacji PZU”, w której prezentujemy wnioski  z  badań ewaluacyjnych naszych działań przeprowadzonych przez Pracownię Badań i  Innowacji Społecznych „Stocznia” - do pobrania.


Fundacja oczami jej pracowników:
http://pomoctomoc.pzu.pl/temat/sprawy-spoleczne/10-lat-fundacji-pzu
Film podsumowujący 10 lat Fundacji PZU:
https://www.youtube.com/watch?v=74sESbICpkw