Kontakt

Biuro Fundacji PZU

Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
tel: +48 22 582 25 38
e-mail: fundacja@pzu.pl

Marta Wolańska
Dyrektor Biura Fundacji
tel. +48 22 582 25 38

Magdalena Pyrz
Koordynator ds. wolontariatu pracowniczego w Grupie PZU
tel. +48 22 582 31 20
e-mail: mpyrz@pzu.pl

Aleksandra Płońska
Koordynator
Dotacje dla organizacji pozarządowych i instytucji
tel. +48 22 582 30 63
e-mail: aplonska@pzu.pl

Anna Pruszkowska
Koordynator
Dotacje dla organizacji pozarządowych i instytucji
tel. +48 22 582 23 06
e-mail: anpruszkowska@pzu.pl

Mateusz Banaszewski
Specjalista
Konkursy dotacyjne
tel. +48 22 582 45 77
e-mail: mabanaszewski@pzu.pl

Sylwia Jagielska
Koordynator
Dotacje dla osób fizycznych
tel. +48 22 582 25 38
e-mail: sjagielska@pzu.pl

Biuro Prasowe PZU
Grupa PZU
tel. (022) 582 58 07
e-mail: rzecznik@pzu.pl

Biuro Prasowe nie udziela informacji dotyczących konkretnych umow ubezpieczenia. Do interweniowania w takich sprawach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, upoważnieni są m.in. Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, etc.
Artykuł 35 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844): zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomocą których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe są obowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia.