Kossak w Muzeum Wojska Polskiego dzięki wsparciu Fundacji PZU

10 lutego 1920 r. nad Zatoką Pucką miał miejsce uroczysty akt zaślubin Polski z morzem, którego symbolem było wrzucenie pierścienia do Bałtyku przez gen. Józefa Hallera. Dziewięć lat później Wojciech Kossak zilustrował to historyczne wydarzenie, tworząc artystyczną wizję uroczystości –  obraz „Zaślubiny
Polski z morzem”.

Dzięki wsparciu Fundacji PZU dzieło, które dotychczas znajdowało się w pry-
watnych rękach, trafiło do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego i zostało udostępnione szerokiej publiczności. Obraz uzupełnia kolekcję malarstwa batalistycznego rodziny Kossaków i dopełnia dzieła artystyczne przedstawiające ważne dla dziejów Polski wydarzenia historyczne.

- Kultura stanowi nie tylko dobro, które dziedziczymy od poprzednich pokoleń i które przekażemy naszym dzieciom, ale jest także wizytówką, dzięki której poznają nas inne narody. Dlatego tak ważne jest, aby jej poziom był wciąż wysoki, a twórczość wybitnych artystów trafiała do dostępnych dla wszystkich muzealnych zbiorów. Bez zaangażowania mecenasów – czy to instytucjonalnych, czy prywatnych – jest to bardzo trudne. Dlatego PZU od lat wspiera działania służące pozyskiwaniu i udo-stępnianiu polskiej publiczności prac wybitnych artystów – powiedział Andrzej Klesyk, Prezes PZU S.A. Jesteśmy dumni, że po raz kolejny mogliśmy przyczynić się do pokazania szerokiemu gronu odbiorców ważnej pamiątki historycznej. Po Cadillacu Marszałka Piłsudskiego obraz Wojciecha Kossaka to kolejny artefakt wiążący nas z wydarzeniami sprzed wieku i przywracający pamięć historyczną.

Obraz „Zaślubiny Polski z morzem” datowany jest na 1930 r. Tę wersję upamiętniono, wydając drukiem jego barwną reprodukcję. W 1931 r. autorską wersję plakatu do zbiorów muzealnych podarował sam artysta. Na jego brzegu znajduje się odręczna dedykacja malarza: Muzeum Wojska / Jego sługa i wyznawca / Wojciech Kossak.

To nie pierwszy obraz, który trafił do polskich muzeów dzięki zaangażowaniu PZU. Wsparcie finansowe pozwoliło na powrót do Muzeum Narodowego w Warszawie obrazu "Żydówka z pomarańczami" Aleksandra Gierymskiego. W 2004 Fundacja PZU współfinansowała także zakup obrazu tego wybitnego twórcy – "Chłopiec niosący snop" dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W 2014 r. ubezpieczyciel objął mecenatem wystawy dzieł Aleksandra Gierymskiego, Maksymiliana Gierymskiego oraz Olgi Boznańskiej. Udział w ważnych dla kultury i polskiej sztuki wydarzeniach oraz promocja i wsparcie artystów jest jednym z istotnych obszarów z zakresu odpowiedzialnego biznesu Grupy PZU.

Obraz Wojciecha Kossaka „Zaślubiny Polski z morzem” można od dziś oglądać w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Zobacz na: http://youtu.be/vZmTjAJa64I