Zapraszamy do „Szkoły Liderów”!

Ruszyła rekrutacja dla kandydatów do XXIII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego – programu edukacyjnego skierowanego do osób z doświadczeniem w działalności publicznej, które chcą rozwijać się i działać na rzecz zmiany swojego środowiska lokalnego. Po raz kolejny partnerem programu jest Fundacja PZU.

Szkoła Liderów jest unikalnym w skali Polski, intensywnym szkoleniem dla osób z doświadczeniem w działalności publicznej – samorządzie terytorialnym, instytucjach i inicjatywach obywatelskich, środowiskach opiniotwórczych, partiach politycznych i organizacjach pozarządowych.  Szkoła Liderów to okazja do spotkania i wspólnej pracy dla ludzi różnych sektorów i opcji politycznych.

Fundacja PZU jest partnerem programu po raz trzeci, ale tegoroczna edycja jest już dwudziestą czwartą. Pokazuje to, że istnieje potrzeba inwestowania w osoby o dużym potencjale przywódczym, pomagającym tworzyć w swoim otoczeniu nowe wzory i normy - komunikacji, zachowania i postępowania.

Celem Szkoły jest edukacja liderek i liderów życia publicznego, poprzez przekazanie im umiejętności i wiedzy potrzebnych w działalności społeczno-politycznej oraz stworzenie przestrzeni do rozwijania postaw i poglądów.

Każda Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego to kilkanaście dni wytężonej pracy w grupie około 40 osób z całej Polski. To ogromna różnorodność uczestników – zarówno pod względem wieku, środowisk, partii politycznych, poglądów. To możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów, które swój dalszy ciąg mają po zakończonym projekcie oraz dołączenie do zsieciowanego grona ponad 600 absolwentów.

Absolwentami Szkoły Liderów są m. in.: Krzysztof Kwiatkowski – prezes Najwyższej Izby Kontroli, Mirella Panek-Owsiańska – prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Anna Halagiera-Jarmoszka – Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Adam Bodnar – wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Piotr Borys – doradca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych czy Paweł Lisiewicz – szef Gabinetu Prezydenta RP.

Zapraszamy do udziału w XXIII Szkole Liderów – rekrutacja trwa do 12 maja 2015 roku, więcej informacji na: www.jakdopolity.eu.