instytucje_publiczne

Dotacje dla instytucji publicznych

Informacje ogólne

Nabór trwa cały rok.
Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line.

Fundacja co roku przeznacza środki na realizację projektów pozakonkursowych. Wnioski o dotacje w tym trybie mogą składać również instytucje publiczne, takie jak instytucje kultury, ośrodki badawcze, szkoły czy uczelnie wyższe.

Projekt musi być zgodny ze strategicznymi celami Fundacji PZU i mieszczący się w ramach naszej działalności statutowej. Wspieramy organizacje duże i małe, które z roku na rok realizują coraz lepsze, nowatorskie projekty. Cenimy innowacyjność i skuteczność działań, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji.

WSPÓLNE MUZYKOWANIE – WARSZTATY Z WALDEMAREM MALICKIM

„Wspólne muzykowanie” to cykl warsztatów muzycznych dla dzieci z udziałem maestro Waldemara Malickiego organizowanych przez Fundację Opera. Projekt obejmuje organizację warsztatów w szkołach muzycznych w małych miejscowościach w całej Polsce. Celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół muzycznych, dzięki czemu ich uczniowie mogą nie tylko sprawdzić zdobytą wiedzę i umiejętności, ale także dzięki pracy z charyzmatycznym muzykiem jakim jest maestro Waldemar Malicki przypomnieć sobie jak dużą przyjemność niesie za sobą gra na instrumencie. Fundacja PZU wspiera tę inicjatywę od 2013 roku. W pilotażowej edycji projektu warsztaty w każdej z wybranych w danym roku miejscowości trwały jeden dzień, od drugiej edycji natomiast z uwagi na ogromne zainteresowanie tym przedsięwzięciem, warsztaty trwają dwa dni. Niezmieniona pozostała formuła zakończenia warsztatów, czyli koncert najzdolniejszych uczniów szkoły muzycznej w danej miejscowości z udziałem maestro Malickiego dla rodziców, przyjaciół i lokalnej społeczności. Projekt dociera do małych miejscowości z atrakcyjnym artystyczno-edukacyjnym przesłaniem, a korzystają z niego nie tylko uczestnicy warsztatów, ale także nauczyciele szkół muzycznych, rodzice uczniów i miłośnicy muzyki, którzy będą mieli okazję wziąć udział w tym przedsięwzięciu.

CADILLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUSKIEGO

Fundacja PZU we współpracy z Kancelarią Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelną Organizacją Techniczną zaangażowała się w odrestaurowanie jednego z zabytków polskiej motoryzacji. Projekt polega na odrestaurowaniu i doprowadzeniu do sprawności eksploatacyjnej samochodu osobowego marki Cadillac, wyprodukowanego w 1934 roku, używanego przez Marszałka Józefa Piłsudskiego i Prezydenta Ignacego Mościckiego. Auto wykonano w Stanach Zjednoczonych na specjalne zamówienie Marszałka Piłsudskiego. Samochód dotarł do Polski na dwa miesiące przed śmiercią Marszałka. Przez ponad pół roku grupa ekspertów pod przewodnictwem historyka motoryzacji Jana Tarczyńskiego, dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przygotowywała dokumentację konserwatorską i program odbudowy zabytku. Prace konserwatorskie rozpoczęły się w marcu 2014 roku. Ten unikatowy zabytek znajduje się w zasobach Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. Doprowadzony do świetności samochód będzie nie tylko wyeksponowany przed Belwederem tak, aby każdy miłośnik historii motoryzacji mógł go obejrzeć, ale również wykorzystywany przy okazji obchodów świąt państwowych.

BohaterON – WŁĄCZ HISTORIĘ

Celem akcji jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Fundacja PZU, angażując się w takie akcje jak „BohaterON”, dostrzega możliwość zbudowania dialogu pokoleń i przypomnienia postaw Powstańców, których doświadczenie stanowi cenną lekcję historii. To także możliwość utrwalenia ponadczasowego charakteru patriotyzmu i rozwoju świadomości narodowej, co wpisuje się w jeden z podstawowych celów realizowanych przez Fundację. Na kartach historii Powstanie Warszawskie zapisało się jako wydarzenie kształtujące polską tożsamość i postawę patriotyczną, choć do dziś nie dla wszystkich jest ono zrozumiałe. „BohaterON” uczy i tłumaczy powstańcze postawy i zachowania. Pokazuje przy tym nie tylko tło historyczne, ale także opowiada historie tysiąca bohaterów, ich doświadczenia, dramaty, emocje, ale także wzruszenia i sukcesy. BohaterON umożliwia każdemu wysłanie specjalnej kartki do Powstańca, przypominając, że pamiętamy... Kartki w wersji tradycyjnej są dostępne w placówkach Poczty Polskiej, punktach Lotto, pociągach Pendolino, wybranych samochodach Uber, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz na największych warszawskich dworcach. Z jednej strony jest to promocja patriotycznych postaw, tożsamości narodowej i edukowanie społeczeństwa. Z drugiej natomiast - hołd złożony wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę.

Jak uzyskać wsparcie?

Podstawą ubiegania się o Dotację jest złożenie wniosku on-line o dotację przez stronę internetową Fundacji, w zakładce „Złóż wniosek”.

Procedura oceniania wniosku składa się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności oceniamy wniosek pod względem formalnym, jeśli jest wypełniony prawidłowo, przekazujemy go Zarządowi Fundacji. Zarząd analizuje wniosek pod kątem zgodności z celami statutowymi Fundacji, a następnie podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji. Fundacja ceni innowacyjność i trwałość podejmowanych działań, a także możliwość kontynuowania ich w przyszłości.

Instytucja może ubiegać się o dowolną kwotę dotacji. Jeżeli wnioskowana kwota przekracza 100 000 złotych, zgodnie ze Statutem Fundacji, wniosek dotacyjny kierowany jest do rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU.

W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, instytucja otrzymuje dotację na podstawie umowy, która określa warunki wykorzystania środków przekazanych w ramach dotacji. W czasie trwania projektu, organizacja która otrzymała dotację, ma obowiązek prowadzenia dokumentacji rachunkowej i fotograficznej lub filmowej z działań realizowanych w ramach projektu. Po zakończeniu projektu, organizacja przedkłada sprawozdanie końcowe, składające się z części merytorycznej, raportu medialnego i sprawozdania finansowego w terminie określonym w umowie.

Regulamin dotacji pozakonkursowych do pobrania

Złóż wniosek o dotację

Złóż wniosek on-line. Pamiętaj o załączeniu wszystkich dokumentów. Przed wypełnieniem wniosku o dotację zapoznaj się z regulaminem!

Poczekaj na kontakt od nas

Po rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd Fundacji, wysyłamy informację o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji. Odpowiedzi wysyłamy drogą elektroniczną. Dodatkowo informacja o otrzymanej dotacji będzie widoczna po zalogowaniu się na konto w systemie on-line.

Wypełnij sprawozdanie z realizacji projektu

Po zakończeniu projektu złóż on-line sprawozdanie z jego realizacji. Masz na to 30 dni od daty zakończenia projektu. Wypełnij on-line formularz sprawozdania końcowego i prześlij go w formie papierowej wraz z kopiami wszystkich dokumentów księgowych do biura Fundacji.