osoby_fizyczne

Dotacje dla osób fizycznych

Informacje ogólne

Fundacja przyznaje dotacje także osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wszystkie osoby fizyczne wspieramy głównie w zakresie finansowania leczenia, rehabilitacji czy zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego w ramach pomocy społecznej.

W celu ubiegania się o dofinansowanie składa się wniosek on-line, do którego należy dołączyć następujące dokumenty:

  • udokumentowanie wydatków będących przedmiotem prośby o dofinansowanie (np. faktura proforma na usługę medyczną, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leków, zaświadczenie o konieczności odbycia rehabilitacji/terapii wraz z jej kosztami),
  • zaświadczenie lekarskie,
  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zaświadczenie o dochodach,
  • dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną (np. opinie ośrodków pomocy społecznej),
  • inne dokumenty uzasadniające ubieganie się o dofinansowanie, np. w przypadku pracowników PZU pismo przełożonego z poparciem prośby.

Regulamin udzielania dotacji osobom fizycznym do pobrania

Złóż wniosek

Złóż wniosek on-line. Pamiętaj o załączeniu wszystkich dokumentów.

Poczekaj na kontakt od nas

Po rozpatrzeniu prośby przez Zarząd Fundacji, informację otrzymasz drogą elektroniczną. W przypadku osób, którym przyznano pomoc, umowę dotacji przesyłamy drogą elektroniczną.

Kontroluj swoje środki

W okresie obowiązywania umowy nie otrzymasz gotówki – wysyłasz do nas na bieżąco faktury płatne przelewem. Wydatki możesz kontrolować po zalogowaniu się na swoje konto w systemie on-line.