Wolontariat Rodzinny Lokalnie

Wolontariat rodzinny to spędzanie czasu przeznaczonego dla rodziny w wartościowy sposób, zacieśnianie więzi, tworzenie pozytywnych wzorców dla dzieci, promowanie obywatelskiej odpowiedzialności.

Celem programu „Wolontariat Rodzinny” jest zaangażowanie całych rodzin we wspólne działania wolontariackie. Program polega na organizacji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i instytucji na najlepsze projekty wolontariatu angażującego całe rodziny. W konkursie rodziny, które wymyślą najciekawszą akcję na rzecz swojej społeczności lokalnej z udziałem lokalnej organizacji lub instytucji i zyskają uznanie internautów, do których należy wybór, otrzymają grant na realizację swojego pomysłu.

Częścią Programu jest również ogólnopolska kampania „Zabierz rodzinę na wspólne pomaganie!”, której zadaniem jest promowanie idei wolontariatu rodzinnego w Polsce. Misją kampanii jest zmiana postaw w społeczeństwie: propagowanie wartości takich jak życzliwość, odpowiedzialność czy opiekuńczość. Dzięki dobrym praktykom wypracowanym w ramach konkursu grantowego kampania będzie mogła pokazywać wzorcowe działania wolontariackie rodzin zaangażowanych we wspólne pomaganie oraz inspirować przyszłych wolontariuszy do poszukiwania wartościowych inicjatyw.

Partnerem Programu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Szczegóły na stronie : http://www.wolontariatrodzinny.pl